Driftinformation

Driftinformation för externa testmiljöer


Förklaring till driftinformation

Driftstatus markeras genom en färgmarkering samt ett meddelande i klartext.

  • Grön markering innebär att tjänsten är i full drift.
  • Gul markering innebär att det finns indikationer på störningar i tjänsten, alternativt att det är konstaterade störningar men att tjänsten fungerar med nedsatt funktionalitet.
  • Röd markering innebär att tjänsten inte är tillgänglig alls eller riskerar att inte vara tillgänglig för flertalet användare.

Så här gör du om e-recepttjänsterna inte fungerar

E-hälsomyndighetens e-recepttjänster är öppna dygnet runt, året runt. Vi har mycket hög tillgänglighet i våra tjänster. Driftsstopp är mycket sällsynta, men om de inträffar märks det snabbt på apoteken.

Om driftstörningar eller avbrott i E-hälsomyndighetens e-recepttjänster skulle uppstå kan det påverka möjligheterna förskriva eller hämta ut receptbelagda läkemedel.


Här kan du se information och tidpunkter för våra servicefönster

Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten att byta certifikat i våra webbtjänster i produktionsmiljön. Detta påverkar alla tjänster som anropar via sjunet. Förändringen medför ingen nedtid. 
    För mer information, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Uppgraderingar

  1. OBS! NYTT DATUM!

    E-hälsomyndigheten har i dag två versionspaket i produktion; 16.1 och 17.1. Versionspaket 16.1 kommer att utgå fredagen den 29 maj 2020. Anslutna system måste därmed ha börjat nyttja versionspaket 17.1 senast vid denna tidpunkt. Vårdsystem som skickar in sedvanliga e-recept med Nationellt e-receptformat (NEF) använder med automatik alltid vårt senaste versionspaket (för närvarande 17.1).