Driftinformation

Driftinformation för externa testmiljöer


Förklaring till driftinformation

Driftstatus markeras genom en färgmarkering samt ett meddelande i klartext.

  • Grön markering innebär att tjänsten är i full drift.
  • Gul markering innebär att det finns indikationer på störningar i tjänsten, alternativt att det är konstaterade störningar men att tjänsten fungerar med nedsatt funktionalitet.
  • Röd markering innebär att tjänsten inte är tillgänglig alls eller riskerar att inte vara tillgänglig för flertalet användare.

Så här gör du om e-recepttjänsterna inte fungerar

E-hälsomyndighetens e-recepttjänster är öppna dygnet runt, året runt. Vi har mycket hög tillgänglighet i våra tjänster. Driftsstopp är mycket sällsynta, men om de inträffar märks det snabbt på apoteken.

Om driftstörningar eller avbrott i E-hälsomyndighetens e-recepttjänster skulle uppstå kan det påverka möjligheterna förskriva eller hämta ut receptbelagda läkemedel.

 


Här kan du se information och tidpunkter för våra servicefönster

Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  2. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  3. Under denna tidpunkt genomförs uppgradering och tekniskt underhåll av E-hälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar och fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

Uppgraderingar

  1. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.13. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men mindre fördröjningar och störningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.