E-hälsomyndighetens nationella medicinska informationssystem

Nationella medicinska informationssystem (NMI) är mjukvarusystem som hanterar medicinsk information som har betydelse för patienters hälso- och sjukvård.

Nationella medicinska informationssystem är exempelvis system som är avsedda att användas för expediering av recept på apotek.

Det ställs höga krav på nationella medicinska informationssystem och de måste registreras hos Läkemedelsverket.

Varje NMI ska uppfylla tillämpliga krav från Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42. E-hälsomyndigheten arbetar i enlighet med relevanta standarder för produkt‑ och kvalitetsledningssystem.