Apotekstjänster – ett nationellt medicinskt informationssystem NMI

Apoteken använder E‑hälsomyndighetens nationella medicinska informationssystem Apotekstjänster för att få tillgång till en patients e‑recept samt för rapportering av uppgifter i samband med expediering.

När ett e‑recept förskrivs sparas det i registret Nationella läkemedelslistan. Vid en expediering hämtar apoteken patientens e-recept och rapporterar exempelvis information om de uttag som gjorts. Apoteken kan även, i samråd med patienten, hämta information om e-recept för att underlätta patientens läkemedelsanvändning.

Apotekstjänster innehåller också högkostnadsdatabasen vilket innebär att patienten alltid får betala rätt pris oavsett vilket apotek som en vara hämtats ut på. I apotekstjänster ingår även tjänster för att expediera recept till dospatienter och tjänster för privatpersoner som gör beställningar på sina e-recept via apotekens e-handel.  

Apotekstjänster klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem NMI enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42.

Produktinformation

  • Namn: Apotekstjänster 17.1
  • Version: 21.8.2
  • NMI-ID: EHM-AT17-v9
  • Releasedatum: 2024-04-16
  • Tillverkare: E-hälsomyndigheten, Södra Långgatan 60, 392 31 Kalmar

 

  • Namn: Apotekstjänster versionspaket 21
  • Version: 21.8.2
  • NMI-ID: EHM-AT21-v10
  • Releasedatum: 2024-04-16
  • Tillverkare: E-hälsomyndigheten, Södra Långgatan 60, 392 31 Kalmar