Ledningsgrupp och styrelse

E-hälsomyndigheten leds av en styrelse och sorterar under Socialdepartementet.

Ledningsgrupp

Styrelse

Ulf Bengtsson
Ordförande, före detta riksrevisor

Annika Bränström
Senior rådgivare på Myndigheten för digital förvaltning

Carl Heath
Utbildningsdirektör i RISE

Stefan Olowsson
It-direktör på Försäkringskassan

Gunilla Nordlöf
Generaldirektör för E-hälsomyndigheten