Öppna data

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, och det är nyckeln till utvecklingen av många smarta och nyttiga samhällstjänster. På E-hälsomyndigheten publiceras viss läkemedelsstatistik som öppna data. Här kan du ta del av den.