Öppna data

Här redovisas öppna data för all statistik som finns tillgänglig hos E‑hälsomyndigheten.

Apotek och övriga försäljningsställen som säljer läkemedel lämnar uppgifter om sin försäljning till E-hälsomyndigheten. Samtliga försäljningstransaktioner av läkemedel till slutkund som sker i Sverige ingår. I vår redovisning av öppna data ingår:

Statistikdatabasen

Här söker du själv bland all vår statistik och kan göra jämförelser och exportera data. 

Årsrapporter

De senaste årens rapporter över detaljhandelns försäljning av läkemedel. 

Miljöstatistik

Statistik över försålda mängder aktiv läkemedelssubstans med möjlig miljöpåverkan [publiceras senare i sommar].