Öppna data

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt. Öppna data är nyckeln till utvecklingen av många smarta och nyttiga samhällstjänster. På E‑hälsomyndigheten publiceras viss läkemedelsstatistik som öppna data. Här kan du ta del av den.

Förutom årsrapport innehållande försäljning av läkemedel inom detaljhandeln, finns nu även möjlighet att följa läkemedelsutvecklingen på aggregerad nivå i form av standardrapporter. Dessa innehåller försäljning av läkemedel på apotek fördelat på exempelvis försäljningssätt (förskrivning, egenvård och rekvisition), län och läkemedelsgrupper.

Gruppering av läkemedel är utformad för att kunna besvara vanliga frågeställningar om försäljning av läkemedel samt för att ge en bredare bild av läkemedelsanvändning inom olika områden.

Statistiken presenteras årsvis mellan 2019–2021 och kvartalsvis från och med januari 2022.

Illustration över en dator med stapeldiagram