Sålda mängder läkemedelssubstanser med möjlig miljöpåverkan

E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket har tagit fram en modell för aggregerad statistik över sålda mängder av läkemedelssubstanser med möjlig miljöpåverkan.

Statistiken redovisas per aktiv läkemedelssubstans för referensåren 2015–2023.

För de flesta läkemedelssubstanser är kunskapen om miljöpåverkan bristfällig. Det har därför inte gjorts någon detaljerad miljöriskbedömning för redovisade substanser och statistiken inkluderar även substanser med obetydlig miljöpåverkan.

Den första versionen av modellen utvecklades 2022. Under 2024 har modellen justerats för bättre relevans och högre kvalitet. Metoden är fortfarande under utveckling, revideringar kommer sannolikt att ske.