Covidbevis – Information för vård och apotek

Här hittar du som arbetar inom vård eller apotek information och manualer om de olika formerna av covidbevis.

Via länkarna under "Läs mer" hittar du information och förklaringar kring de tre olika typerna av covidbevis och hur du arbetar med dessa.

Under "Verktygslåda" finns också en sammanställning över informationsmaterial och presentationer som du använder när du kommunicerar med apotekskunder och besökare i vården.


Denna information har producerats med finansiellt stöd av Europeiska unionen.

Innehållet är E-hälsomyndighetens ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.