Covidbevis utfärdas inte längre

Det är inte längre möjligt att hämta covidbevis för resor. Det beror på att EU‑förordningen om covidbevis upphörde att gälla den 1 juli 2023.

WHO meddelade i maj att covid‑19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Därmed förlängdes inte EU‑förordningen om covidbevis efter den 30 juni 2023. EU‑förordningen gjorde det möjligt för E‑hälsomyndigheten att utfärda covidbevis (vaccinations-, test- och tillfrisknandebevis) 

Apotek

Det är inte längre möjligt för apotek att hjälpa kunder med vaccinationsbevis. Ingången till Utskrift av Covidbevis stängdes den 1 juli 2023. Vänligen informera kunder att E‑hälsomyndigheten inte längre utfärdar covidbevis eftersom EU:s förordning har upphört att gälla.

Om en apotekskund behöver information om eller intyg på vaccinationer som de har fått, ska de vända sig till sin vårdgivare. I första hand till den vårdgivare där de blev vaccinerade.

Vårdgivare

Vårdgivare som förmedlar begäran om vaccinationsbevis för personer vars vaccinationer har registrerats på reservnummer eller förmedlar begäran om tillfrisknandebevis kan endast göra det för begäran som inkommit före den 1 juli 2023. Om begäran är inkommen efter det datumet kan personen inte få ett vaccinationsbevis eller tillfrisknandebevis.

Vid pågående ärenden som inte hinner avslutas före den 1 juli finns det övergångsbestämmelser i förordningen som anger att den upphävda förordningen fortfarande gäller för ärenden som inkommit före den 1 juli 2023. Det är möjligt till och med den 14 juli 2023 via webbgränssnittet begära utfärdande av vaccinationsbevis eller tillfrisknandebevis som inkom före den 1 juli.

E-hälsomyndigheten informerar invånare om att de från den 1 juli 2023 behöver vända sig till sin vårdgivare om de behöver intyg på vaccinationer de fått.

Vaccinationer mot covid-19 ska även fortsättningsvis rapporteras till Nationella vaccinationsregistret NVR enligt Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram med mera.

Vårdgivare och systemleverantörer som tillhandahållit covid-19-test

Företag som tillhandahåller covid-19-test inför resor kan inte utfärda testbevis efter den 30 juni 2023. Detsamma gäller för tillfrisknandebevis. Det beror på att EU‑förordningen upphör.

Avtalet som ni har med E-hälsomyndigheten upphörde i och med att EU‑förordningen om digitala covidbevis och den svenska förordningen upphörde den 30 juni 2023.

Efter den 30 juni 2023 resulterar anrop till API:erna för test- respektive tillfrisknandebevis i HTTP UNAUTHORIZED.

Covidbevis utfärdades under två år

Den 1 juli 2021 öppnade tjänsten Covidbevis.se. E-hälsomyndigheten har utfärdat över 18 miljoner covidbevis, i form av vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis.