Om oss

Vi på E-hälsomyndigheten arbetar för att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet. Det gör vi genom att samordna regeringens satsningar inom e-hälsa och erbjuda ett antal produkter och tjänster till individer och professioner.

Vi använder vår kunskap om digitaliseringens möjligheter för att bidra till ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.

Med sikte på framtiden. I en film berättar två medarbetare om varför de valt att arbeta på E-hälsomyndigheten. Längd: 2:50

Jobba hos oss

Vill du använda din kunskap om digitaliseringens möjligheter för att bidra till ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg? Då erbjuder vi dig ett spännande arbete på en arbetsplats i centrum för den nationella utvecklingen av e-hälsa.

Klicka på lediga tjänster för att se vilka kompetenser vi söker just nu. Välkommen till oss!

Lediga tjänster

Vad är e-hälsa?

I sin enklaste form definieras hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (enligt Världshälsoorganisationen). Det finns en del olika definitioner på vad som menas med e-hälsa, men vi följer Socialstyrelsens beskrivning: "E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa".

Avsikten är att skapa ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg och det ställer krav på verksamhetsutveckling. Utvecklingen inkluderar hela hälso- och sjukvården och omsorgen. Målet är att ge professioner rätt förutsättningar och skapa möjligheter för människor att engagera sig i sin hälsa och vård.

Man och kvinna samtalar engagerat framför en whiteboard.

Vad vi gör rent konkret

Vi leder, driver och samarbetar

I vårt dagliga arbete samarbetar vi med myndigheter, landsting, kommuner, apotek och andra aktörer. En av våra viktigaste uppgifter är att vara en samlande part för utvecklingen av e-hälsa i Sverige. Vi arbetar för att lösa problem som står i vägen för att e-hälsoarbetet ska gå framåt, till exempel genom att driva arbetet med Nationella läkemedelslistan

Vi skapar strukturer och löser tekniska problem

Vi utvecklar och kvalitetssäkrar infrastruktur som länkar samman hälso- och sjukvårdens alla aktörer med invånarna. Till exempel ansvarar vi för och förmedlar alla elektroniska recept i Sverige. Genom vårt arbete främjas en effektiv och säker hantering av läkemedelsinformationen.

Vi erbjuder konkreta tjänster

Som en av teknikutvecklarna inom e-hälsoområdet erbjuder vi tjänster och produkter som underlättar arbetet för vården, omsorgen och apoteken. Ett sådant exempel är det elektroniska expertstödet (EES), som hjälper farmaceuter att kontrollera hur olika läkemedel passar ihop. Vi arbetar för att ge alla invånare möjlighet till ökat inflytande över sin hälsa. Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto där du som privatperson kommer att kunna överblicka, lagra och administrera din hälsoinformation.


Ledningsgrupp

Pressbilder

Styrelse

 • Johan Assarsson
  Vice ordförande, vd Inera
 • Eva-Britt Gustafsson
  Tidigare vd i Apoteksgruppen och Apoteket Omstrukturering AB
 • Yvonne Gustafsson
  Tidigare generaldirektör för Statskontoret och Ekonomistyrningsverket
 • Lena Lundgren
  Ordförande, hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötland
 • Mikael Ohrling
  Sjukvårdsdirektör SLL
 • Stefan Olowsson
  It-direktör Försäkringskassan
 • Anna Lefevre Skjöldebrand
  Vd Swedish Medtech
 • Janna Valik
  Generaldirektör E-hälsomyndigheten