Om oss

E‑hälsomyndigheten är expertmyndighet för frågor som rör e‑hälsa och har en central roll i den framväxande nationella digitala infrastrukturen för hälsodata. Vi erbjuder också ett antal e‑hälsotjänster och digitala lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. E‑recepttjänsten och Läkemedelskollen är de mest kända.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att samordna regeringens satsningar på e-hälsa och nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Vi ansvarar också för register och it-funktioner som privatpersoner, vårdgivare och apotek använder.
Läs mer om vårt uppdrag.

Så arbetar vi

Vi använder vår kunskap om digitaliseringens möjligheter för att bidra till ett bättre informationsutbyte inom vård och omsorg. I vårt dagliga arbete samarbetar vi med myndigheter, regioner, kommuner, apotek och andra aktörer.
Läs mer om hur vi arbetar.

Vad är e-hälsa?

E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Exempel på e-hälsolösningar är digitala covidbevis, bokning av läkartid på nätet, digitala beslutsstöd om läkemedel som apotek använder, appar som hjälper oss att sköta vår hälsa – allt det är exempel på e-hälsa.
Läs mer om e-hälsa.