Register och databaser

För att underlätta vårdens arbete och skapa förutsättningar för bättre hälsa finns ett antal register och databaser som knyter samman vård, apotek och patienter.

Nationella läkemedelslistan

Ett register som innehåller information om patienters förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Ibland kallas det också för recept- och uttagsinformation.

Registret Nationella läkemedelslistan

Produkt- och artikelregistret VARA

Ett nationellt produkt- och artikelregister, som är till för att förse vård och apotek med uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept.

Läs mer och sök i VARA

Fullmaktsregistret

Här samlas den information som apoteken registrerar om kunden eller vårdenheten vid fullmaktshantering.

Om fullmakter för privatpersoner

Om fullmakter för vård och apotek

Apotekslistan

Information om apotekens besöks- och postadresser samt öppettider. Används främst av förskrivare.

Läs mer om apotekslistan

Sortiment- och leveransinformation (SOL)

Sortiment- och leveransinformation för dosrecept som kompletterar informationen i receptdepån.

Läs mer om SOL

Receptdepå djur

Användningen av e-recept för djur innebär en smidigare, säkrare och snabbare recepthantering. 

Läs mer om receptdepå djur

Arbetsplatskodsregistret

Här finns vårdens arbetsplatskoder, som krävs för att systemet med läkemedelsförmåner ska fungera.

Läs mer om arbetsplatskodsregistret

Legitimationsregistret

Vårt register över legitimerade förskrivare, specialistbehörighet och begränsade förskrivningsrätter. Detta har farmaceuter tillgång till genom sina expeditionssystem.

Läs mer om legitimationsregistret

Expeditionsställeregistret

Innehåller information om apotek i Sverige som har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva öppenvårdsapotek.

Läs mer om expeditionsställeregistret

Högkostnadsdatabasen och PRIS

Två verktyg för hanteringen av läkemedelsförmånen. Apoteksaktörer ska använda prisberäkningsmodulen PRIS för att enkelt och korrekt beräkna priser för läkemedel etcetera vid receptexpedition. PRIS är kopplad till högkostnadsdatabasen (HKDB), där alla transaktioner för enskilda individer lagras och rabatter beräknas baserat på tidigare inköp.