error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Statistik och läkemedelsförsäljning

E-hälsomyndigheten ansvarar för att samla in och tillhandahålla uppgifter om läkemedelsförsäljning från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel som sker på svensk marknad.

Alla som säljer läkemedel i Sverige är enligt lag skyldiga att regelbundet rapportera in försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten.

De försäljningsuppgifter som rapporteras in avser såväl receptbelagda som receptfria läkemedel och lämnas av apoteksaktörer, detaljhandel och partivaruhandel.

Försäljningsstatistiken består av:

  • all detaljhandel med läkemedel (både på apotek och i övriga handeln)
  • läkemedel som säljs till vården
  • övriga varor som subventioneras i högkostnadsskyddet (till exempel stomiartiklar, diabeteshjälpmedel).