grafisk-profil-sida-01-512x362px.jpg

Visuell identitet

Vi har samlat de viktigaste delarna i E-hälsomyndighetens visuella identitet. Det är en manual för hur vi använder myndighetens logotyp, färger och typsnitt för att stärka vårt varumärke.

Hur, var och när. Hämta logotypen med instruktioner här.

Mer om logotypen

Titta på profilfärgerna och ta reda på hur de bidrar till det grafiska uttrycket.

Mer om färgerna

Myndigheten använder i huvudsak typsnittet Public Sans. Allmänna råd för användning här.

Mer om typografin