Tervetuloa e-terveysviranomaisen verkkosivustolle!

Johdamme ja koordinoimme hallituksen aloitteita e-terveysalalla. Tämä merkitsee, että toimimme paremman tiedonvälityksen aikaansaamiseksi terveys-, hoito- ja hoiva-aloilla.

Parempi hoito ja terveys e-terveyden avulla 

Hoitoalalla on tapahtunut paljon lyhyen ajan sisällä. Olemme luopuneet paperiresepteistä, potilaskertomusjärjestelmät ovat nykyään elektronisia ja varaamme nyt ajan lääkärille Internetin kautta. Kaikki nämä ovat esimerkkejä e-terveydestä. 

On olemassa eri määritelmiä e-terveydestä, mutta käytämme itse sosiaalihallitukselta saamaamme: "Terveydellä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. E-terveys merkitsee digitaalisten työvälineiden käyttöä ja digitaalista tiedonvaihtoa hyvän terveyden saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi."

Seuraavassa esitetään muutamia esimerkkejä e-terveydestä:

 • Reseptit, jotka lääkäri, sairaanhoitaja tai eläinlääkäri lähettää elektronisesti meidän vastuullamme olevaan kansalliseen reseptijärjestelmään. Kaikki Ruotsin apteekit noutavat sen jälkeen tietokannoistamme tarvitsemansa tiedot reseptin toimittamiseksi.
 • Ajanvaraukset Internetin kautta, verkossa olevat potilaskertomukset, KBT-hoito verkon välityksellä ja tulkin tilaaminen.
 • Virtuaaliset lääkärissäkäynnit.
 • Annamme esimerkiksi apteekeille mahdollisuuden käyttää ESS:ää, elektronista asiantuntijatukea, jotta ne voisivat helpommin selvittää, sopivatko lääkkeesi yhteen.
 • Sovellusohjelmat, jotka keräävät tietoja terveytesi kunkinhetkisestä tilasta.
 • joita käytetään leikkaussaleissa ja esimeikiksi sydämen rytmin valvonnassa, sekä turvahälyttimet.

Mitä me teemme? 

Tietomme tekniikasta ja digitoinnista muodostaa suuren osan identiteetistämme. Haluamme käyttää näitä tietoja kaikkien Ruotsissa asuvien hoidon ja terveyden parantamiseksi. 

Työskentelemme monilla eri tavoilla tämän vision toteuttamiseksi. 

Tehtävämme on: 

 • Johtaa, toimia ja harjoittaa yhteistyötä 
  E-terveystyö on monien haasteiden edessä. Eräs tärkeimmistä tehtävistämme on johtaa e-terveyden kehittämistä Ruotsissa. Ratkaisemme ongelmia ja nopeutamme työtä luodaksemme paremman tiedonvaihtojärjestelmän terveys-, hoito- ja hoiva-aloille. 
 • Luoda rakenteita ja tarkastaa laatua 
  Kehitämme terveyden- ja sairaanhoidon eri toimijoita ja maan asukkaita yhdistävää infrastruktuuria sekä varmistamme sen laadun. Vastaamme esimerkiksi e-resepteistä ja niiden välittämisestä Ruotsissa. Työmme edistää tehokasta ja turvallista lääketietojen käsittelyä.

  Keräämme ja asetamme käytettäväksi apteekkitoimijoilta sekä vähittäis- ja tukkukaupasta saamamme lääkemyynnin tilastotiedot. Kaikki Ruotsissa lääkkeitä myyvät ovat lain mukaan velvollisia raportoimaan säännöllisin väliajoin myyntitietonsa e-terveysviranomaiselle. 
 • Tarjota palveluita 
  Tuotamme myös palveluita ja tuotteita, jotka helpottavat hoito-, hoiva- ja apteekkityötä. Tarjoamme lisäksi myös yksityishenkilöille tarkoitettuja e-palveluita.

Palvelut 

Läkemedelskollen - verkkosivusto 

Haluatko tarkistaa reseptisi ja saamasi lääkkeet? Käytä sähköistä henkilökorttiasi ja kirjaudu verkkosivustolle Läkemedelskollen. Se on kehittämämme e-palvelu, josta voit tarkistaa: 

 • reseptisi, 
 • noutamasi lääkkeet 
 • kuinka paljon vielä on jäljellä suurkustannussuojan kynnykseen. 

Voit myös ladata itseäsi koskevat tiedot lääkkeitä koskevasta rekisteristä. Holhoojana voit myös tarkistaa alle 12-vuotiaan lapsesi reseptit. Jos sinulla on kotieläimiä, voit tarkistaa niiden reseptit. 

Palveluun kirjaudutaan sisään sähköisellä henkilökortilla. Voit myös pyytää otetta rekistereistämme lähettämällä meille lomakkeen.  

Tarkista lääkkeesi EES:n avulla 

Elektroninen asiantuntija-apu, EES, tarjoaa tukea ja apua farmaseuteille lääkkeittesi tarkistamisessa noutaessasi ne apteekista. 

Min förskrivning - verkkosivusto 

Jos olet lääkkeiden määrääjä, voit tilata verkkosivustolta "Min förskrivning" eri raportteja ja seurata lääkkeiden määräämismallia (omaasi) silloin kun tämä sopii sinulle. Palvelu tarjoaa myös apua hoitoalan toiminnanjohtajille. 

Tarjoamme myös e-palvelua, jonka avulla on helppoa laatia omia taulukoita ja kaavakuvia Ruotsin lääkemyynnistä.

Pikatietoja Ruotsin e-terveysviranomaisesta

Toimimme Tukholmassa. Viranomaisena meidän on noudatettava julkisuusperiaatetta, mikä merkitsee, että meille lähettämistäsi asiakirjoista tulee julkisia.

Kiinnostunut lisätiedoista? 

Voit saada itseäsi koskevia, meidän käsittelemiämme tietoja digitaalisesti e-palveluiden avulla, lomakkeen lähettämällä tai käymällä paikallisessa apteekissa.

Rekisteriote 

Jos sinulla on sähköinen henkilökortti, voit tutustua sinusta seuraaviin tietokantoihin tallennettuihin tietoihin: Högkostnadsdatabasen (Suurkustannussuojan tietokanta), Läkemedelsförteckningen (Lääkeluettelo) ja Receptdepån (Reseptivarasto) , käyttämällä: 

 • E-palvelua Läkemedelskollen. 
 • Maakäräjien verkkosivustoa 1177 Vårdguiden. 
 • tai ottamalla yhteyden paikalliseen apteekkiisi 

Voit myös 

 • tilata rekisteriotteen suoraan meiltä. Tästä saat esiin lomakkeet. 

Täytä lomake, allekirjoita se ja lähetä se osoitteeseen: E-hälsomyndigheten, Kundtjänst, Box 913, 391 29 Kalmar. (Tilausta ei voi tehdä sähköpostitse). Voit tilata rekisteriotteen sinua koskevista, käsittelemistämme tiedoista maksutta kerran vuodessa kalenterivuotta kohti tästä tekemälläsi kirjallisella hakemuksella. 

Valtakirjoista 

Yksityishenkilö voi antaa toiselle yksityishenkilölle tai hoitoyksikölle valtakirjan, jolla tämä voi hoitaa hänen tietyt apteekkiasiansa. Valtakirjat tallennetaan vastuullamme olevaan valtakirjarekisteriin. 

Mitä valtakirja merkitsee? 

Valtakirjan haltija voi hoitaa seuraavia asioita: 

 • Tilata ja noutaa valtakirjan antajalle reseptillä määrättyjä lääkkeitä tai tavaroita. 
 • Noutaa yhteenvedon valtakirjan antajan nimiin elektronisesti tallennetuista resepteistä. 
 • Antaa suostumuksensa valtakirjan antajan rekisteröinnistä suurkustannussuojan tietokantaan (Högkostnadsdatabasen) .* 
 • Antaa suostumuksen sille, että e-terveysviranomainen tallentaa valtakirjan antajan reseptit elektronisesti.*  

  * Reseptirekisterilain mukaisesti. 

Jos haluat antaa valtakirjan jollekin henkilölle, voit ottaa esiin lomakkeet tästä:

Henkilötiedoista ja julkisista asiakirjoista 

Henkilötieto-, reseptirekisteri- ja lääkeluettelolait ohjaavat henkilötietojen käsittelyä rekistereissämme. Nämä lait ohjaavat muun muassa sitä, mitä henkilötietoja saa käsitellä ja mitä tarkoitusta varten, sekä kuka saa lukea näitä tietoja ja mitä tarkoitusta varten. 

E-terveysviranomainen on vastuussa suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä. Salassapitovelvollisuus koskee meitä viranomaisen työntekijöitä. Vain valtuutetut työntekijät saavat lukea henkilötietojasi sekä meillä että apteekissa, ja hekin saavat tehdä sen vain tarvitessaan sitä työssään. 

Julkisten tietojen tiedoksi saaminen 

Jos haluat saada tiedoksi julkisia asiakirjoja, voit ottaa yhteyden kirjaajaamme. 

Yhteydenotot 

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar 

Puhelin, vaihde: 010-458 62 00
Sähköposti: registrator@ehalsomyndigheten.se