Valtakunnallinen lääkelista (Nationella läkemedelslistan) koskee myös sinua

Tällä sivulla on tietoa niistä lääkkeistä, jotka lääkäri on määrännyt sinulle ja jotka olet hakenut apteekista. Saat myös tietää, millä tavoin voit vaikuttaa siihen, mitä tietoja terveyden- ja sairaanhoidon ja apteekin henkilökunta saa näkyville sinusta.

Näet tiedot niistä lääkkeitä, jotka sinulle on määrätty ja jotka olet hakenut apteekista muun muassa sähköisen Läkemedelskollen-palvelun avulla. Toukokuun 1. päivästä 2021 lähtien näiden tietojen jakaminen terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunnan kanssa tulee olemaan helpompaa hoitoon hakeutuessasi. Tiedot on rekisteröity valtakunnalliseen lääkelistaan (Nationella läkemedelslistan).

Reseptisi ja noutamasi lääkkeet rekisteröidään valtakunnalliseen lääkelistaan, etkä voi estää sitä. Et voi myöskään estää suurkustannustietojesi rekisteröintiä. Siksi tietojesi rekisteröinnille asetetaan korkeat vaatimukset – vain toimivaltainen hoito- ja apteekkihenkilökunta näkee tiedot resepteistäsi ja hakemistasi lääkkeistä.

Kun käyt terveyden- ja sairaanhoidossa

Terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnalla on oltava vaadittava pätevyys nähdäkseen tiedot resepteistäsi ja hakemistasi lääkkeistä. He tarvitsevat myös suostumuksesi tietojen lukemiseen. Suostumuksen voit antaa lääkärille, sairaanhoitajalle, hammaslääkärille tai muulle hoitohenkilökunnalle. Poikkeustapauksissa he voivat lukea tiedot joka tapauksessa, esimerkiksi jos olet menettänyt tajuntasi eikä suostumusta voida pyytää.

Annospotilaisiin sovelletaan eri sääntöjä kuin muihin potilaisiin.

Ellet halua antaa suostumustasi

Toimivaltainen terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunta saa ilman suostumustasi lukea, onko sinulle määrätty tiettyjä lääkkeitä viimeisten kahden vuoden aikana. Näin siksi, että terveyden- ja sairaanhoidolla olisi paremmat mahdollisuudet tunnistaa ja ehkäistä lääkkeiden väärinkäyttöä, kuten huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden käyttöä.

Jos haluat kätkeä tietoja terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnalta

Sinulla on oikeus kätkeä tiettyjä reseptejä ja lääkehakuja koskevia tietoja terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnalta. Silloin terveyden- ja sairaanhoidon työntekijät eivät näe näitä tietoja antaessasi heille suostumuksesi reseptiesi ja hakemiesi lääkkeiden näkemiseen. He näkevät kuitenkin tiedon siitä, että olet kätkenyt tietoja.

Voit käyttää Läkemedelskollen ia tietojen kätkemiseen valtakunnalliselta lääkelistalta. Voit milloin tahansa valita, että tiedot näytetään jälleen.

Vaikka kätkisitkin tietoja, terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunta voi lukea ne esimerkiksi:

  • jos olet hätätilanteessa etkä voi antaa suostumustasi
  • jos olet annospotilas
  • jos tieto on potilaskertomuksessasi – sinun tulee kätkeä tieto myös potilaskertomuksestasi, jotta hoitohenkilökunta ei voisi nähdä sitä.

Lääketietojen kätkeminen voi olla vaarallista

Ellei lääkärisi voi nähdä tietoja lääkkeistäsi, on vaikeampaa välttää lääkkeitä, jotka estävät toistensa tehon tai reagoivat kielteisesti toisiinsa. Siksi tietojen kätkeminen voi olla vaarallista. Jos kätket reseptit ja lääkkeiden hakemiset, sinun on itse kerrottava lääkkeistäsi hoitohenkilökunnalle, niin että he voivat antaa sinulle hyvää ja turvallista hoitoa.

Paperiresepteillä haettujen lääkkeiden kätkeminen

Voit kätkeä lääkehaut, jotka on tehty tai tehdään paperireseptillä. Silloin terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunta ei näe niitä järjestelmissään.

Toukokuun 1. päivästä 2021 lähtien paperireseptit rekisteröidään, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, valtakunnalliseen lääkelistaan ennen lääkkeiden luovuttamista. Jos haluat kätkeä tällaiset lääkkeiden haut, sinun on kätkettävä hakuihin liittyvät reseptit.

Kun käyt apteekissa

Jotta apteekin henkilökunta voisi luovuttaa sinulle määrätyt tuotteet, he saavat aina nähdä reseptisi ja tiedot hauistasi, mutta he tarvitsevat suostumuksesi saadakseen nähdä hoidon syyn reseptistä.

Voit kätkeä hoidon syyn

Voit kätkeä tiedon hoidon syystä reseptistäsi. Jos apteekin henkilökunta arvioi, että heidän on nähtävä hoidon syy voidakseen luovuttaa sinulle määrätyn tuotteen, sinun on annettava suostumuksesi myös siihen.

Reseptisi voi sisältää tiedon sekä hoidon syystä että sen tarkoituksesta. Voit kätkeä hoidon syyn ainoastaan reseptistä. Apteekin henkilökunta voi edelleenkin nähdä hoidon tarkoituksen.

Kun pyydät neuvoja lääkkeittesi käytöstä

Jos apteekin henkilökunta haluaa nähdä reseptisi ja lääkkeiden hakemiset antaakseen sinulle neuvoja luovuttamatta mitään tietoja, on apteekin henkilökunnalla oltava suostumuksesi. Hoidon syy ei koskaan näy reseptistä neuvonnan yhteydessä.

Jos olet kätkenyt terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnalta reseptisi ja sillä tai paperireseptillä hakemasi lääkkeet, apteekin henkilökunta ei myöskään näe niitä neuvonnan yhteydessä. Apteekin henkilökunta ei näe, että olet kätkenyt tietoja valtakunnallisella lääkelistalla.

Voit käyttää Läkemedelskollenia

Voit nähdä tiedot resepteistäsi ja lääkkeiden hakemisista usealla eri tavalla: apteekin tulosteista, e-apteekista ja sähköisestä Läkemedelskollen- palvelusta. Läkemedelskollenissa voit myös kätkeä tietoja. Voit milloin tahansa valita, että tiedot näkyvät uudelleen.

Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että Läkemedelskollen on ikkuna valtakunnalliseen lääkelistaan. Jos olet vähintään 18-vuotias ja sinulla on sähköinen henkilötunnus, voit käyttää Läkemedelskollenia seuraavilla tavoin:

  • nähdä lääkkeet, joita sinulle, alle 13-vuotiaille lapsillesi ja lemmikkieläimillesi on määrätty reseptillä.
  • nähdä, mitkä lääkkeet olet hakenut apteekista
  • käsitellä ja rekisteröidä valtakirjoja apteekkiasioita varten
  • nähdä, milloin suurkustannussuojan alennus alkaa
  • hakea otteita tiedoista, jotka sinusta on rekisteröity valtakunnalliseen lääkelistaan ja eläimiä koskevaan Receptdepå Djuriin.

Läkemedelskolleniin pääset hoito-oppaan 1177 kautta tai E-terveysviranomaisen verkkosivuilta.

Ellei sinulla ole mahdollisuutta käyttää Läkemedelskollenia, voit ottaa yhteyttä E-terveysviranomaiseen ja pyytää, että haluamasi tieto kätketään valtakunnalliselta lääkelistalta. Silloin saat kotiin lomakkeen, jonka täytät ja lähetät takaisin E- terveysviranomaiselle. Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen registrator@ehalsomyndigheten.se, jos haluat tilata lomakkeen. Voit myös soittaa numeroon 0771-766200.

Tiedot voivat olla huoltajilta ja asiamiehiltä kätkettyjä

Terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunta, jolla on oikeus määrätä lääkkeitä, voi kätkeä alaikäisen potilaan tiedot salassapitosyistä. Seuraavat tiedot voivat olla kätkettyjä alaikäisen potilaan huoltajalta ja asiamieheltä:

  • resepti ja sillä aiemmin haetut ja tulevaisuudessa haettavat lääkkeet
  • kaikki paperireseptillä haetut lääkkeet

Huoltajilta ja asiamiehiltä kätkettyjä tietoja ei näytetä apteekin tulosteessa valtakunnalliselta lääkelistalta siihen katsomatta, kuka ne haluaa nähdä. Tämä koskee myös vastaavanlaisia tulosteita e-kaupassa.

Näet pääsylokista, kuka on nähnyt tietosi

Läkemedelskollenissa on pääsyloki, josta voit nähdä milloin, miksi, missä ammattiroolissa ja mistä tietoja resepteistäsi ja lääkkeidesi hakemisista on luettu.