Driftinformation

Driftinformation för externa testmiljöer

Se driftinformation för externa testmiljöer

Förklaring till driftinformation

Driftstatus markeras genom en färgmarkering samt ett meddelande i klartext.

  • Grön markering innebär att tjänsten är i full drift.
  • Gul markering innebär att det finns indikationer på störningar i tjänsten, alternativt att det är konstaterade störningar men att tjänsten fungerar med nedsatt funktionalitet.
  • Röd markering innebär att tjänsten inte är tillgänglig alls eller riskerar att inte vara tillgänglig för flertalet användare.

Ta del av E-hälsomyndighetens releaseinformation

E-hälsomyndigheten genomför releaser fyra till sex gånger per år. 

Releaserna innebär vid vissa tillfällen ett planerat driftstopp, även kallat servicefönster, i E-hälsomyndighetens tjänster. Vissa releaser kan genomföras helt utan driftstopp men ibland kan fördröjningar i recepttjänsten förekomma.

Läs mer och ta del av releaseinformation här

Här kan du se information och tidpunkter för våra servicefönster

Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register. Det kan också förekomma störningar i tjänsten Covidbevis.

  2. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register. Det kan också förekomma störningar i tjänsten Covidbevis.