Driftinformation

Så här gör du om e-recepttjänsterna inte fungerar

eHälsomyndighetens e-recepttjänster är öppna dygnet runt, året runt. Vi har mycket hög tillgänglighet i våra tjänster. Driftsstopp är mycket sällsynta, men om de inträffar märks det snabbt på apoteken.

Om driftstörningar eller avbrott i eHälsomyndighetens e-recepttjänster skulle uppstå kan det påverka möjligheterna förskriva eller hämta ut receptbelagda läkemedel.


Här kan du se information och tidpunkter för våra servicefönster

Servicefönster

  1. Från den 8 december kl 06.00 till den 8 januari kl 23.59 har vi så kallad frysperiod. Under frysperioden får inga förändringar som inte omfattas av löpande förvaltning eller daglig drift införas i våra IT-system.
    Samtliga miljöer omfattas.