Driftinformation

Driftinformation för externa testmiljöer


Förklaring till driftinformation

Driftstatus markeras genom en färgmarkering samt ett meddelande i klartext.

 • Grön markering innebär att tjänsten är i full drift.
 • Gul markering innebär att det finns indikationer på störningar i tjänsten, alternativt att det är konstaterade störningar men att tjänsten fungerar med nedsatt funktionalitet.
 • Röd markering innebär att tjänsten inte är tillgänglig alls eller riskerar att inte vara tillgänglig för flertalet användare.

Så här gör du om e-recepttjänsterna inte fungerar

E-hälsomyndighetens e-recepttjänster är öppna dygnet runt, året runt. Vi har mycket hög tillgänglighet i våra tjänster. Driftsstopp är mycket sällsynta, men om de inträffar märks det snabbt på apoteken.

Om driftstörningar eller avbrott i E-hälsomyndighetens e-recepttjänster skulle uppstå kan det påverka möjligheterna förskriva eller hämta ut receptbelagda läkemedel.


Här kan du se information och tidpunkter för våra servicefönster

Servicefönster

 1. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Detta kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register.

 2. Under denna tidpunkt genomför E-hälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i tjänsterna Min Förskrivning, Klas samt NKOO kan förekomma.

 3. Under denna tidpunkt genomför E-hälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelskollens tjänster kan förekomma.

 4. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.7. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 5. Under denna tidpunkt kommer LiiV att vara nedstängt på grund av ett efterarbete i LiiV efter en totalinläsning av NPL 4.2. Det är inte möjligt att registrera eller justera uppgifter i LiiV under denna tid.

  The LiiV system will be shut down for service to perform adaptations to the new NPL file. Please observe that during the maintenance window it will not be possible to register or adjust any data in the system.

Uppgraderingar

 1. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.7. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. LiiV-tjänsten kommer var nedstängd fram till 18.00 den 14 november för att utföra efterarbete. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.
  Uppgraderingen kräver inte anpassning av anslutande system.