Driftinformation

Driftinformation för externa testmiljöer

Se driftinformation för externa testmiljöer

Förklaring till driftinformation

Driftstatus markeras genom en färgmarkering samt ett meddelande i klartext.

  • Grön markering innebär att tjänsten är i full drift.
  • Gul markering innebär att det finns indikationer på störningar i tjänsten, alternativt att det är konstaterade störningar men att tjänsten fungerar med nedsatt funktionalitet.
  • Röd markering innebär att tjänsten inte är tillgänglig alls eller riskerar att inte vara tillgänglig för flertalet användare.

Ta del av E-hälsomyndighetens releaseinformation

E-hälsomyndigheten genomför releaser fyra till sex gånger per år. 

Releaserna innebär vid vissa tillfällen ett planerat driftstopp, även kallat servicefönster, i E-hälsomyndighetens tjänster. Vissa releaser kan genomföras helt utan driftstopp men ibland kan fördröjningar i recepttjänsten förekomma.

Läs mer och ta del av releaseinformation här

Här kan du se information och tidpunkter för våra servicefönster

Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.