Driftinformation

Driftinformation för externa testmiljöer

Se driftinformation för externa testmiljöer

Förklaring till driftinformation

Driftstatus markeras genom en färgmarkering samt ett meddelande i klartext.

  • Grön markering innebär att tjänsten är i full drift.
  • Gul markering innebär att det finns indikationer på störningar i tjänsten, alternativt att det är konstaterade störningar men att tjänsten fungerar med nedsatt funktionalitet.
  • Röd markering innebär att tjänsten inte är tillgänglig alls eller riskerar att inte vara tillgänglig för flertalet användare.

Ta del av E-hälsomyndighetens releaseinformation

E-hälsomyndigheten genomför releaser fyra till sex gånger per år. 

Releaserna innebär vid vissa tillfällen ett planerat driftstopp, även kallat servicefönster, i E-hälsomyndighetens tjänster. Vissa releaser kan genomföras helt utan driftstopp men ibland kan fördröjningar i recepttjänsten förekomma.

Läs mer och ta del av releaseinformation här

Här kan du se information och tidpunkter för våra servicefönster

Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vård- och omsorgsenheter i fullmaktsregistret. 

  2. E-hälsomyndigheten flyttar produktionsmiljöerna till den nya driftleverantören Försäkringskassan. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster utom Covidbevis. VARA-exportfil blir försenad.