Driftinformation

Så här gör du om e-recepttjänsterna inte fungerar

eHälsomyndighetens e-recepttjänster är öppna dygnet runt, året runt. Vi har mycket hög tillgänglighet i våra tjänster. Driftsstopp är mycket sällsynta, men om de inträffar märks det snabbt på apoteken.

Om driftstörningar eller avbrott i eHälsomyndighetens e-recepttjänster skulle uppstå kan det påverka möjligheterna förskriva eller hämta ut receptbelagda läkemedel.


Här kan du se information och tidpunkter för våra servicefönster

Servicefönster

  1. Den 3 och 4 april 2018 klockan 22:30- till klockan 23:00 kommer eHälsomyndigheten genomföra ett tekniskt underhåll.

    Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten samt i FOTA kan förekomma.

  2. Den 3 och 4 april 2018 klockan 22:30- till klockan 23:00 kommer eHälsomyndigheten genomföra ett tekniskt underhåll.

    Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten samt i FOTA kan förekomma.

Uppgraderingar

  1. Produktionssättning av release 17.1.2. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.