Min Förskrivning

  1. Min Förskrivning är i full drift.

  2. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  3. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.

  4. Min Förskrivning är i full drift.

  5. Rapporter innehållande förskrivningsdata visar för tillfället fel information. Rättning pågår och förväntas vara klar fredag morgon.

  6. Min Förskrivning är i full drift.

  7. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  8. Min Förskrivning är i full drift.

  9. Min Förskrivning är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  10. Min Förskrivning är i full drift.