Min Förskrivning

  1. Min Förskrivning är i full drift.

  2. Rapporter innehållande förskrivningsdata visar för tillfället fel information. Rättning pågår och förväntas vara klar fredag morgon.

  3. Min Förskrivning är i full drift.

  4. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  5. Min Förskrivning är i full drift.

  6. Min Förskrivning är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  7. Min Förskrivning är i full drift.

  8. Vissa störningar i Min förskrivning: Problem med laddning av data i Min förskrivning gör att försäljningsrapporterna inte är uppdaterade med novembers data. Felsökning pågår.

  9. Min Förskrivning är i full drift.

  10. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.