Min Förskrivning

  1. Min Förskrivning är i full drift.

  2. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

  3. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

  4. Min Förskrivning är i full drift.

  5. Vi har för närvarande vissa problem med våra tjänster, felsökning pågår

  6. Vi har för närvarande problem med våra tjänster

  7. Min Förskrivning är i full drift.

  8. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  9. Min Förskrivning är i full drift.

  10. Min Förskrivning är ej tillgänglig på grund av servicefönster.