Min Förskrivning

  1. Min Förskrivning är i full drift.

  2. Vissa störningar i Min förskrivning: Problem med laddning av data i Min förskrivning gör att förskrivningsrapporterna visar data t.o.m. december 2021. Försäljningsrapporterna är uppdaterade t.o.m. februari 2022. Felsökning pågår.

  3. Min förskrivning fungerar som vanligt igen. Rapportuttag för årsstatistik 2021 förlängs till och med den 20 februari.

  4. Min Förskrivning ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  5. Min förskrivning fungerar som vanligt igen. Rapportuttag för årsstatistik 2021 förlängs till och med den 20 februari.

  6. Just nu upplever vi vissa problem med Min Förskrivning. Felsökning pågår.

  7. Min förskrivning fungerar som vanligt igen. Rapportuttag för årsstatistik 2021 förlängs till och med den 20 februari.

  8. Min förskrivning är stängt för underhållsarbete och inte tillgängligt för tillfället.

  9. Rapporterna som kan tas ut visar fel information. Rättning pågår men det kan dröja till slutet på veckan innan rättningen är klar.

  10. Min Förskrivning är i full drift.