Min Förskrivning

 1. Vissa störningar i Min förskrivning: Problem med laddning av data i Min förskrivning gör att försäljningsrapporterna inte är uppdaterade med novembers data. Felsökning pågår.

 2. Min Förskrivning är i full drift.

 3. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

 4. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

 5. Min Förskrivning är i full drift.

 6. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

 7. Min Förskrivning är i full drift.

 8. 7 juli mellan klockan 07:00 - 17:00 kan det förekomma störningar i Min Förskrivning på grund av laddning av data.

 9. Min Förskrivning är i full drift.

 10. Under perioden 3 juni klockan 20.00 till 7 juni klockan 23.00 går det inte att ta ut rapporter som innehåller försäljningsdata. Rapporter innehållande försäljningsdata till och med maj månad kan tas ut onsdag 8 juni kl. 07.00.

  Rapporter innehållande förskrivningar till och med maj månad går att ta ut fredag 3 juni klockan 20.30