Läkemedelskollen

Du kan använda Läkemedelskollen till att ta del av information om dina, ditt barns eller ditt djurs recept. Du kan också se information om ditt högkostnadsskydd och hantera fullmakter för apoteksärenden. Logga enkelt in med e-legitimation.

I Läkemedelskollen kan du

  • se de läkemedel som du, ditt barn eller ditt husdjur har fått på recept
  • se vilka läkemedel du har hämtat ut på apotek
  • hantera och registrera fullmakter för apoteksärenden
  • se hur långt du har kvar innan ditt högkostnads­skydd träder in
  • hämta utdrag på de uppgifter som finns om dig i olika läkemedels­register.
  • se vem som har tagit del av information om dina recept (åtkomstloggen)
  • se orsak till din behandling
  • dölja uppgifter om dina recept

Du kan ta dig till Läkemedelskollen via den här sidan eller genom att logga in på 1177 . På 1177 kan du också läsa din journal och göra dina vårdärenden.