Läkemedelskollen - ett nationellt medicinskt informationssystem NMI

I Läkemedelskollen kan privatpersoner över 18 år ta del av information om sina egna, sina barns eller sina djurs recept. Det går också att se information om högkostnadsskyddet och hantera fullmakter för apoteksärenden.

Läkemedelskollen är en tjänst från E-hälsomyndigheten och den nås via E‑hälsomyndighetens webbplats och via 1177. Inloggning sker med e‑legitimation.

Läkemedelskollen klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem NMI enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42.

Produktinformation

  • Namn: Läkemedelskollen
  • Version: 3.0
  • NMI-ID: EHM-LMK3-v1
  • Releasedatum: 2023-11-16
  • Tillverkare: E-hälsomyndigheten, Södra Långgatan 60, 392 31 Kalmar