Så arbetar vi med e-hälsa

E-hälsomyndigheten arbetar på olika sätt för att bidra till ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.

Vi leder, driver och samarbetar

I vårt dagliga arbete samarbetar vi med myndigheter, regioner, kommuner, apotek och andra aktörer. En av våra viktigaste uppgifter är att vara en samlande part för utvecklingen av e-hälsa i Sverige. Vi arbetar för att lösa problem som står i vägen för att e-hälsoarbetet ska gå framåt, till exempel genom att driva arbetet med Nationella läkemedelslistan.

Vi skapar förutsättningar för och ökar kunskapen om e‑hälsa i samhället. Det gör vi genom att svara på regeringsuppdrag och leverera e-hälsolösningar, informera om vår verksamhet på vår webbplats och i fokusrapporter om aktuella ämnen. Vi vill stödja, inspirera och motivera aktörer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i deras digitalisering. E-hälsomyndigheten representerar även Sverige i olika arbetsgrupper på EU-nivå och omvärldsbevakar utvecklingen inom e‑hälsa.

Vi skapar strukturer och löser tekniska problem

Vi utvecklar och kvalitetssäkrar infrastruktur som länkar samman hälso- och sjukvårdens aktörer med invånarna. Vi ansvarar för och förmedlar alla elektroniska recept i Sverige. Genom vårt arbete främjas effektiv och säker hantering av läkemedelsinformationen. Det är viktigt för patientsäkerheten, samhällsekonomin och beredskapsplaneringen i Sverige.

Vi tillhandahåller digitala tjänster

Som en av teknikutvecklarna inom e-hälsoområdet erbjuder vi tjänster och produkter som underlättar arbetet för vård, omsorg och apotek. E-recept är det mest kända exemplet. Ett annat är Elektroniskt expertstöd (EES), som hjälper farmaceuter att kontrollera om olika läkemedel passar ihop. En annan tjänst är Min förskrivning där förskrivare av läkemedel kan ta del av statistik över sin läkemedelsförskrivning.

Genom Läkemedelskollen tillhandahåller E-hälsomyndigheten information om förskrivna och uthämtade läkemedel . Det var också hos oss som du hämtade ditt covidbevis.