Dobro došli u E‑hälsomyndigheten (Švedska Agencija za E-zdravstvo)

E‑hälsomyndigheten tijelo je koje radi na digitalizaciji i poboljšanju informacija između pacijenata, zdravstva, skrbi/brige i ljekarni/apoteka u Švedskoj.

Mi nudimo jedan broj usluga u e-zdravstvu i digitalna rješenja za private osobe kao i one koji rade u zdravstvu i socijalnim uslugama. Najpoznatije usluge su E‑recepttjänsten (E-recept usluga) i Covidbevis (Kovid potvrda).

E-hälsomyndigheten ima ovaj djelokrug

E-hälsomyndigheten ima mnogo različitih zadataka. Ovdje je nekoliko primjera:

  • Mi realiziramo vladina ulaganja u e-zdravstvo.
  • Spremamo digitalne recepte liječnika i šaljemo ih ljekarnama.
  • Nudimo uslugu Läkemedelskollen [Kontrola stanja lijekova]. Tamo se možete prijaviti i vidjeti informacije o tome koje ste lijekove dobili na recept. Možete također vidjeti kada možete dobiti frikort [besplatna kartica] za lijekove. Kada dobijete frikort svoje lijekove ne trebate više plaćati određeno vrijeme.
  • Prikupljamo podatke o tome koliko i koji se lijekova prodaju u Švedskoj.
  • Nudimo usluge Elektroniskt expertstöd [Elektronička stručna podrška] koja zaposlenicima ljekarni pomaže da provjere djeluju li vaši lijekovi na recept skupa.

Naš zadatak

E-hälsomyndigheten koordinira vladina ulaganja u e-zdravstvo i prati razvoj događanja u području e-zdravstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Također smo odgovorni za registre i IT-funkcije kojima se koriste privatne osobe, davaitelji zdravstvenih usluga i ljekarne.

Što je e-hälsa (E-zdravlje)?

E-hälsa se odnosi na korištenje digitalnih alata za razmjenu informacija o zdravlju. Oni koji rade u ljekarnama i zdravstvu svakodnevno se koriste digitalnim alatima. Vi, kao privatna osoba, imate koristi od e-zdravlja kada, na primjer, naručujete vrijeme za liječnički pregled na internetu, koristite se aplikacijom za praćenje vaših mjernih vrijednosti ili kada preuzimate e-recept koji je poslan u vašu ljekarnu.

Kontaktirajte nas

Imate li pitanja o našoj djelatnosti?

Možete telefonirati na 010-458 62 00. Zatražite registratora.

Moguće je također slati elektroničku poštu na registrator@ehalsomyndigheten.se.

Ako nam želite slati običnu poštu åaljite na ovu adresu:

E-hälsomyndigheten
Box 913
392 31 Kalmar

Kao tijelo vlasti, mi se moramo pridržavati takozvanog načela javnosti.

To podrazumijeva da ono što nam pošaljete može postati javno.

To, na primjer, znači da ako nam napišete pismo drugi mogu zatražiti da ga pročitaju.