Zaštita od visokih troškova

U Švedskoj imamo nešto što se zove zaštita od visokih troškova, što znači da vi kao privatna osoba imate nižu cijenu za zdravstvenu zaštitu, liječenje zuba, putovanja do i od zdravstvene ustanove i lijekove skuplje od jednog određenog iznosa. Da bi sistem u vezi troškova lijekova funkcionisao postoji elektronska baza podataka troškova, s podacima koliko je svaka osoba platila.

Što je zaštita od visokih troškova?

Zaštita od visokih troškova je zakonski regulisana povlastica. Zaštita znači da se troškovi za lijekove smanjuju za osobu koja ima pravo na privilegiju sa receptima izdanim u Švedskoj. Pravo na zaštitu od visokih troškova imate ako ste nastanjeni u Švedskoj. Za informacije o zaštiti od viskih troškova za zdravstvenu zaštitu i liječenje zuba, pogledajte Povezanu informaciju (Relaterad information). 

Osobe iz područja EES-a i Švicarske imaju, pod određenim okolnostima, pravo na zaštitu od visokih troškova za vrijeme boravka u Švedskoj. Čak i osobe koje inače rade u Švedskoj, a ne žive u Švedskoj, imaju pravo na veći dio zaštite od visokih troškova.

Vaši troškovi za lijekove izdane na recept se u periodu od dvanaest mjeseci postepeno smanjuju. U tom periodu nikada ne plaćate iznos veći od 2.850 kruna. Kada je iznos ukupne cijene lijekova, prije popusta, 6.994 krune onda ste vi platili 2.850 kruna. Tada dobivate karticu koja vas oslobađa plaćanja za ostatak perioda do dvanaest mjeseci.

Dana 1. januara 2024. godine je povećan iznos zaštite od visokih troškova za lijekove, sa 2.600 kruna na 2.850 kruna. To iz razloga što je na prijelazu godine obračunska osnova  povećana sa 52.500 kruna na 57.300 kruna.