Ena – Sveriges digitala infrastruktur

För att utbyta information på ett effektivt och säkert sätt mellan och med offentliga aktörer, etablerar vi Ena, Sveriges gemensamma digitala infrastruktur.

Istället för att varje offentlig aktör utvecklar egna lösningar, byggs en infrastruktur som kan användas för att lösa gemensamma behov. Vissa delar i den digitala infrastrukturen används redan av många i dag, till exempel digital post och e-legitimationer.

Myndigheter samverkar för bättre offentliga tjänster

Ena skapar stor nytta för samhället inom många områden. Gemensamma digitala lösningar sparar tid, kraft och pengar, möjliggör utveckling av ny teknik och skapar bättre offentliga tjänster.

Det är myndigheten för digital förvaltning, Digg som ansvarar för Ena.
E-hälsomyndigheten är sektorsansvarig och leder arbetet med Ena inom vår sektor Hälsa, vård och omsorg.

Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg

E-hälsomyndigheten leder och samordnar utvecklingen av en grunddatadomän för Hälsa, vård och omsorg. Grunddatadomäner delar in information, grupperar och beskriver nationella grunddata som hänger ihop inom en sektor, i detta fall inom Hälsa, vård och omsorg.

Med en grunddatadomän blir det enklare att hitta data, få hjälp med att förstå, använda och dela nationella grunddata. Grunddatadomänen gör det möjligt att återanvända nationella grunddata när exempelvis nya digitala tjänster utvecklas. Detta leder till ökad kvalitet i data och gör att samhället sparar tid och kostnader.

Ramverk för organisationstillit

E-hälsomyndigheten leder arbetet med att ta fram ett ramverk för organisationstillit, som ska gälla inom Ena, Sveriges digitala infrastruktur. Tillit är en grundförutsättning för ett säkert och effektivt informationsutbyte mellan aktörer.
Ramverket ska beskriva vad tillit mellan organisationer innebär och vilka krav och regler som gäller för en aktör innan den får utbyta information i Enas struktur.

I arbetet med att ta fram förslag till ett ramverk för organisationstillit samarbetar vi med deltagare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB), Lantmäteriet, Inera samt Sveriges kommuner och regioner, (SKR).