Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg

Data är en värdefull tillgång för många verksamheter. Med en domän för nationella grunddata inom hälsa, vård och omsorg blir hantering av information mer enhetlig och samordnad. En grunddatadomän gör det enklare att hitta, utbyta och återanvända data effektivt och säkert, vilket sparar tid och kostnader för samhället.

Utveckling i samverkan

E-hälsomyndigheten är ansvarig för att samordna utvecklingen av en domän för nationella grunddata inom sektorn hälsa, vård och omsorg. Det gör vi på uppdrag av regeringen som en del i att bygga Ena – Sveriges digitala infrastruktur. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) leder arbetet med Ena. 

Domänens utveckling

Utvecklingen av en domän för nationella grunddata handlar om att:

 • Bedöma och utse nationella grunddata med hjälp av Ramverk för nationella grunddata, framtaget inom Ena och Kompletterande ramverk med strategisk plan för Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg. Länkar till ramverken finns under relaterad information.
 • Etablera styrning och samverkan inom domän för nationella grunddata. E-hälsomyndigheten samverkar med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg samt Inera, Sveriges regioner och kommuner (SKR).

 

Arbetet med att utveckla domänen sker stegvis. Inledningsvis bedöms om någon av de administrativa data som rör: organisation, tjänster, produkter eller personal i hälsa, vård och omsorg, kan utses som nationella grunddata.

Domän för nationella  grunddata – en slags vägvisare

Syfte med en domän för nationella grunddata är att bidra till ett mer effektivt och standardiserat utbyte av samhällsviktiga data. Det går att beskriva domänen som en vägvisare som pekar ut var data finns. Det gör den genom att dela in data, gruppera och beskriva nationella grunddata som hänger ihop inom hälsa, vård och omsorg.

Med en domän för nationella grunddata blir det enklare att hitta data, få hjälp med att förstå, använda och dela nationella grunddata. Domänen gör det möjligt att återanvända nationella grunddata när exempelvis nya digitala tjänster utvecklas. Detta leder till ökad kvalitet i data och gör att samhället sparar tid och kostnader.

Nationella grunddata

Nationella grunddata är utpekade data inom offentlig förvaltning som flera aktörer har behov av, som ger samhällsnytta och som genom överenskommelse bedömts följa Ramverk för nationella grunddata.

Egenskaper för nationella grunddata är att de:

 • produceras av offentliga aktörer
 • används av flera konsumenter
 • är viktiga i samhället
 • följer överenskomna regler. 


Principer och riktlinjer för nationella grunddata är att de:

 • ger samhällsnytta
 • kan nyttjas effektivt och enkelt
 • stödjer ”en uppgift en gång”
 • följer fastställda krav
 • är kombinerbara
 • kan beskrivas
 • behandlar data på ett säkert sätt.

Ena – Sveriges digitala infrastruktur

För att utbyta information på ett effektivt och säkert sätt mellan och med offentliga aktörer, etableras Ena – Sveriges gemensamma digitala infrastruktur. Istället för att varje offentlig aktör utvecklar egna lösningar, byggs en infrastruktur som kan användas för att lösa gemensamma behov. Vissa delar i den digitala infrastrukturen används redan av många i dag, som till exempel digital post och e-legitimationer.