Utveckla system mot E‑hälsomyndighetens tjänster

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna alla system som kopplas till vår nationella plattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd vi ger i samband med att du utvecklar ett system och vill ansluta till oss.

En av E‑hälsomyndighetens uppgifter är att stödja e-receptflödet från förskrivning till expedition. Det är hos oss e-recepten lagras och informationen hämtas. I praktiken innebär det att vi hanterar en mängd register och databaser. 

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna hur system ansluter till vår tjänsteplattform. Här erbjuder vi kundstöd till dig som utvecklar ett system som du vill ansluta till oss. Vi hjälper dig att göra rätt från början.

Mer om godkännande av anslutande system hittar du i Handboken för vård- och apotekstjänster.

Gå över till tekniken för Nationella läkemedelslistan

Senast den 1 december 2025 ska alla vård- och apotekssystem som används för att förskriva eller expediera e-recept använda ny teknik – så kallade nya tjänstegränssnitt. En förutsättning för att använda de nya tjänstegränssnitten är att aktörerna använder E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Läs mer om Nationella Läkemedelslistan i Handbok för vård- och apotekstjänster.

Använd E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

För att få åtkomst till myndighetens nya tjänstegränssnitt för Nationella läkemedelslistan behöver alla anslutande aktörer uppfylla kraven för E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Alla vård- och apoteksaktörer samt systemleverantörer av förskrivnings- och expeditionssystem behöver göra anpassningar för att uppfylla kraven.

Kraven måste uppfyllas för att systemet ska kunna använda tjänstegränssnitten för Nationella läkemedelslistan. Det måste alla förskrivnings- och expeditionssystem göra senast den 1 december 2025. 

Handbok för vård- och apotekstjänster

I handboken för vård och apotek kan du hitta all information du behöver för att använda E-hälsomyndighetens produkter och tjänster på ett säkert och korrekt sätt.