Våra regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag till oss som rör vårt verksamhetsområde. Uppdragen får vi genom ett årligt regleringsbrev men även löpande under året. Vi får också möjlighet att lämna synpunkter på regeringens och andra myndigheters förslag till nya och ändrade regler.