Nyheter

 1. eHälsomyndigheten kommenterar Datainspektionens beslut om Hälsa för mig

  eHälsomyndigheten fick den 24 april Datainspektionens beslut angående tillsyn enligt personuppgiftslagen av tjänsten Hälsa för mig.

 2. Sista stora rekryteringsomgången för eHälsomyndigheten i Kalmar

  Nu har eHälsomyndigheten startat den tredje stora rekryteringsomgången för att bemanna den nya organisationen i Kalmar. Denna omgång blir mer utsträckt i tiden och beräknas pågå fram till årsskiftet.

 3. Vitalis 25-27 april 2017

  Under Vitalisdagarna på Svenska mässan i Göteborg har eHälsomyndigheten ett aktivt deltagande i monter och med föreläsningar på scen.

 4. eHälsomyndigheten tar över förvaltningen av licenssystemet KLAS

  Nu tar eHälsomyndigheten över förvaltningen av Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS). Ett system där förskrivare ansöker om tillstånd att skriva ut läkemedel som inte är godkända i Sverige. Tidigare har Läkemedelsverket förvaltat KLAS, medan eHälsomyndigheten har ansvarat för driften.

 5. Tillstyrker ny lag om nationell läkemedelslista

  eHälsomyndigheten lämnar i dag sitt remissvar på departementspromemorian 2016:44 med regeringens lagförslag om Nationell läkemedelslista.

 6. eHälsomyndighetens dag inleder Digitala veckan

  Måndag 27 mars inleds Digitala veckan i Kalmar med eHälsomyndighetens dag. Med start klockan 13:00 berättar representanter från myndigheten om digitalisering inom hälsa, vård och omsorg samt om e-hälsans möjligheter.

 7. Arbetet med handlingsplanen tar fart

 8. eHälsomyndigheten inviger Kalmarkontoret

  Tisdag den 7 mars inviger eHälsomyndigheten det nya kontoret på Borgmästaregatan 5 i Kalmar. Invigningen förrättas av tf. generaldirektör Eva-Britt Gustafsson och bland gästerna finns Agneta Karlsson som är statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor.

 9. Förskrivare kan enkelt följa upp läkemedel som de skriver ut

  Nu lanserar eHälsomyndigheten en förbättrad version av Min förskrivning. E-tjänsten Min förskrivning ger förskrivaren kontroll på kvaliteten i och kostnaderna för den läkemedelsbehandling som förskrivaren ordinerat, till exempel antibiotika. Syftet är att hjälpa förskrivare och verksamheter att hitta förbättringsområden och uppnå en effektiv läkemedelsanvändning.

 10. Nu startar eHälsomyndigheten arbetet med den nationella läkemedelslistan

  eHälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet. Förstudien ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juli 2017.