Nyheter

 1. Stort antal apoteksfullmakter blir snart ogiltiga – men enkelt att skapa nya

  Den 1 juni 2020 infördes en regel som innebär att fullmakter för apoteksärenden gäller i längst fyra år. Det betyder att det nu är många fullmakter som har den 1 juni 2024 som sista giltighetsdag.

 2. Medicinens verksamma ämne är poängen – nu blir detta tydligare för patienten

  För att göra läkemedelsanvändningen mer patientsäker införs en mer enhetlig och tydligare beskrivning av ett läkemedels innehåll. Ett myndighetsgemensamt arbete har lett fram till att patienten i framtiden ser samma information om substansen i sina läkemedel oavsett var den tar del av informationen.

 3. Gemensamma specifikationer lägger grunden för nationell digital infrastruktur

  Nio e‑hälsospecifikationer från E‑hälsomyndigheten har nu bedömts vara nationella och gemensamma och är tillgängliga via E‑hälsomyndighetens NGS‑tjänst.

 4. Träffa E‑hälsomyndigheten på Vitalis 2024

  På årets Vitalis den 14–16 maj berättar E-hälsomyndigheten bland annat om arbetet med att skapa en nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg och om förslaget till ett gemensamt europeiskt hälsodataområde, EHDS. E‑hälsomyndighetens generaldirektör Gunilla Nordlöf är en av huvudtalare vid invigningen.

 5. VGR är första regionen som är ansluten till Nationella läkemedelslistan

  Västra Götalandsregionen (VGR) har påbörjat anslutningen till E‑hälsomyndighetens nya tjänster. I första steget får regionens medarbetare möjlighet att läsa direkt i Nationella läkemedelslistan, så kallad läsbehörighet.

 6. Ja till gemensamt europeiskt hälsodataområde

  Onsdagen den 24 april godkändes förslaget till ett gemensamt europeiskt hälsodataområde i Europaparlamentet. Med detta beslut tas ett viktigt steg för att säkerställa att invånare kan få vård och hämta ut recept i hela Europa, oavsett medlemsland.

 7. Färdplan för en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården kräver nära samarbete

  Det behövs en ny funktion för stöd och styrning för att skapa en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården som är tillgänglig för alla aktörer. Det framgår av det förslag till färdplan för infrastrukturen som E-hälsomyndigheten nu presenterar.

 8. Förslag om datahubb för sekundärdata välkomnas

  E‑hälsomyndigheten har lämnat sitt remissvar på utredningen Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning. Utredningens förslag att inrätta en nationell datahubb för sekundärdata, alltså ett gemensamt datalager för aktörer inom hälsa, vård och omsorg, välkomnas. E‑hälsomyndigheten välkomnar även utredningens förslag att myndigheten ska ansvara för detta.

 9. Svara på E‑hälsomyndighetens remisser om dosering och administreringssätt

  E-hälsomyndigheten ska bedöma om våra specifikationer om dosering och administreringssätt kan bli fastställda som nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer (NGS). Vi välkomnar dig som vill bidra till förbättrat informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på remisserna.

 10. Snart förfaller många apoteksfullmakter

  Den 1 juni 2024 är sista giltighetsdag för många fullmakter för apoteksärenden som sedan blir ogiltiga. Det beror på en lag som kom 2020 och som medför att en fullmakt för apoteksärenden gäller i längst fyra år. För den som även i fortsättningen vill ha hjälp med att utföra sina apoteksärenden är det enkelt skapa en ny fullmakt när den befintliga är på väg att bli ogiltig.