Nyheter

 1. Jobba för digitaliseringen av Sveriges hälso-, sjukvård och omsorg!

  Som medarbetare hos oss får du vara med och driva ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i det svenska samhället: e-hälsa. Just nu har söker vi en jurist, en chef för enheten test samt två medarbetare till Second Line support.

 2. Vad händer i arbetet med Nationella läkemedelslistan?

  Nu har eHälsomyndigheten påbörjat den tekniska utvecklingen av Nationella läkemedelslistan. eHälsomyndigheten ska under hösten 2018 börja kontakta landstingen/regionerna, apoteken och systemleverantörerna för att inleda dialog och samverkan om anslutningen till Nationella läkemedelslistan.

 3. Magnus Åsén ska leda arbetet med Nationella läkemedelslistan

  Magnus Åsén blir den 12 september programledare för Nationella läkemedelslistan på eHälsomyndigheten. Just nu pågår rekrytering av ett 30-tal medarbetare för att förstärka den grupp som under ledning av Magnus ska bygga upp den nya Nationella läkemedelslistan.

 4. Mer tid för anpassningar till vår nya åtkomstlösning

  eHälsomyndigheten arbetar för att höja säkerheten i it-system och register som hanterar känsliga personuppgifter. Därför har vi infört en ny åtkomstlösning för anslutning till våra tjänster. Arbetet ska vara slutfört i november 2019.

 5. Medarbetare på vårdcentraler utformar e-hälsotjänst tillsammans med myndigheter

  ”Förståelse för primärvården är A och O, ge oss inga fler kanaler och hjälp oss att sålla bland all kunskap”. Det är tre viktiga insikter att ta fasta på när myndigheter gör kunskapsstöd riktade till primärvården. Nu presenteras rapporten från en digital pilot som genomförts på uppdrag av Rådet för styrning med kunskap (RSK).

 6. Nu ska eHälsomyndigheten bygga Nationella läkemedelslistan

  Regeringen har gett eHälsomyndigheten i uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan. Arbetet ska ske i samverkan med ett flertal myndigheter, organisationer och representanter för patienterna.

 7. Ja till Nationella läkemedelslistan

  Riksdagen röstade den 13 juni 2018 ja till regeringens förslag om Nationella läkemedelslistan. Det innebär att Nationella läkemedelslistan blir verklighet och att registret ska föras av eHälsomyndigheten.

 8. Annika Strandhäll och Janna Valik invigde nya lokalerna

  Onsdag den 30 maj hölls den officiella invigningen av eHälsomyndighetens lokaler på Södra Långgatan 60 i Kalmar. På plats fanns socialminister Annika Strandhäll som tillsammans med gd Janna Valik klippte bandet och på så sätt markerade att eHälsomyndighetens omlokalisering nu är genomförd.

 9. Stöd till kommunerna för att använda e-hälsa

  eHälsomyndigheten har fått ett nytt regeringsuppdrag att samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital teknik (e-hälsa).

 10. Nytt material till apotek om behandling av personuppgifter

  eHälsomyndigheten har tagit fram nya foldrar som beskriver hur vi behandlar personuppgifter i våra register. Du som jobbar på apotek kan skriva ut materialet själv direkt från vår webbplats, eller beställa till ditt apotek.