Nyheter

 1. Stöd till kommunerna för att använda e-hälsa

  eHälsomyndigheten har fått ett nytt regeringsuppdrag att samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital teknik (e-hälsa).

 2. Nytt material till apotek om behandling av personuppgifter

  eHälsomyndigheten har tagit fram nya foldrar som beskriver hur vi behandlar personuppgifter i våra register. Du som jobbar på apotek kan skriva ut materialet själv direkt från vår webbplats, eller beställa till ditt apotek.

 3. eHälsomyndigheten på Vitalis 24–26 april 2018

  Under Vitalis, Nordens största mötesplats inom e-hälsa, är eHälsomyndigheten på plats i montern E-hälsotorget tillsammans med Socialstyrelsen, Inera och Sveriges kommuner och landsting, SKL

 4. eHälsomyndigheten på Vitalis 24-26 april 2018

  Under Vitalisdagarna på Svenska Mässan i Göteborg är eHälsomyndigheten på plats med ett aktivt deltagande – i montern E-hälsotorget, i stora programmet och i Masterclass.

 5. ​Toppnotering för elektroniskt expertstöd under seniorveckan

  Över 144 000 EES-analyser gjordes på landets apotek under apotekens seniorvecka den 9–15 april, som initierats av Sveriges Apoteksförening. För första gången samlades apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten i en gemensam satsning för att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling.

 6. Annemieke Ålenius förstärker eHälsomyndighetens ledningsgrupp

  Den 1 april tillträdde Annemieke Ålenius som chef för samordningsavdelningen på eHälsomyndigheten. Närmast kommer hon från jobbet som chef för elektronisk patientjournal i Region Uppsala.

 7. Apotekens seniorvecka 2018 har fokus på äldres läkemedel

  Den 9–15 april 2018 fokuserar apoteken i Sverige på seniorers läkemedel. För första gången samlas apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten i en gemensam satsning för att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling – Apotekens seniorvecka 2018.

 8. Samarbete och tidiga förberedelser viktigt när Nationella läkemedelslistan byggs upp

  Ett brett samarbete är nödvändigt när Nationella läkemedelslistan skapas. Det är också viktigt att vården och apoteken tillsammans med sina systemleverantörer tidigt börjar arbetet med att ansluta sina system till läkemedelslistan. Det visar den fördjupade förstudie som eHälsomyndigheten nu har lämnat till regeringen.

 9. Johan Jervehed ny HR-chef på eHälsomyndigheten

  Johan Jervehed tillträdde den 15 februari som chef för HR-avdelningen på eHälsomyndigheten.

 10. Nu finns filmerna från Nationella e-hälsodagen 2018 på webben