Nyheter

 1. Nytt informationsfält i LiiV

 2. Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

  Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

 3. Nu öppnar anmälan till Nationella e-hälsodagen

  Den 21 februari 2018 går Nationella e-hälsodagen av stapeln för tionde gången. Med fokus på Vision e-hälsa 2025 bjuds deltagarna på en heldag fylld av inspiration och kunskap. Dagen samlar alla som tillsammans verkar på e-hälsoarenan inom kommuner och landsting, myndigheter, organisationer, företag samt universitet och högskolor.

 4. Bättre validering av e-recept

  För att stärka patientsäkerheten i läkemedelskedjan har eHälsomyndigheten infört utökad validering av e-recept. Det innebär att förskrivare måste vara registrerade med rätt behörighet hos vårdgivaren. Förändringen träder i kraft den 11 november.

 5. Samordning av e-hälsa rapporteras till regeringen

  eHälsomyndigheten rapporterar nu till regeringen hur myndigheten har arbetat med sitt uppdrag inom samordnings- och utvecklingsarbete på e-hälsoområdet det senaste året. Inom ramen för sin instruktion och sitt regeringsuppdrag har eHälsomyndigheten arbetat vidare inom de fyra prioriterade områden som myndigheten pekade ut förra hösten.

 6. Peter Alvinsson ny chef för e-hälsotjänster

  Från och med den 1 november är Peter Alvinsson chef på avdelningen för e‑hälsotjänster på eHälsomyndigheten. Peter bor i Mönsterås och är placerad på eHälsomyndigheten i Kalmar.

 7. Tekniskt underhåll av våra tjänster

 8. Nytt regeringsuppdrag till eHälsomyndigheten om den nationella läkemedelslistan

  Nu tar regeringen nästa steg i arbetet för att förverkliga en nationell läkemedelslista genom ett uppdrag om en fördjupad förstudie till eHälsomyndigheten.

 9. Ny webbplats för arbetet med Vision e-hälsa 2025

 10. Om eHälsomyndighetens statistikuppdrag

  eHälsomyndigheten har i uppgift att förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik. Myndigheten ska ta ut avgifter för tillhandahållande av läkemedelsstatistik och system för analys av sådan statistik. Avgifterna är självfinansierande över tid, vi har således inget ekonomiskt intresse av det.