Nyheter

 1. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

  Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nyligen gick startskottet för den globala antibiotikaveckan, en vecka då antibiotikaresistens uppmärksammas i Sverige och andra länder.

 2. Var med och utveckla våra tjänster – delta i en undersökning!

  Vi söker nu deltagare till ett användningstest av en ny version av e-tjänsten Läkemedelskollen. Syftet med användningstestet är att få förslag på hur vi kan göra receptlistan enklare att förstå.

 3. Lärdomar från covidbevis visar på vikten av samlad digital vaccinationsinformation

  Erfarenheter från arbetet med covidbevis har aktualiserat behovet av ett nationellt digitalt vaccinationsregister i Sverige. Det skriver E‑hälsomyndigheten i en rapport till regeringen.

 4. Den första nationella gemensamma e-hälsospecifikationen är här

  E-hälsomyndigheten har beslutat att ge Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – version 5.0 status som nationell och gemensam e-hälsospecifikation (NGS). Den blir Sveriges första NGS och finns nu tillgänglig i NGS-tjänsten.

 5. Vaccinationsbevis kan hämtas till barn från 12 år

  Höstlovet närmar sig. Som vårdnadshavare kan du enkelt ladda ner ditt och ditt barns vaccinationsbevis om ni ska resa utomlands. Det är aktuellt om landet har krav på vaccination för inresa. Du hittar era vaccinationsbevis på covidbevis.se.

 6. E-hälsomyndigheten medverkar i Digitalidag

  Digitalidag är en årlig temadag om digitaliseringens möjligheter. Tillsammans med andra aktörer vill E-hälsomyndigheten visa på den hjälp som finns att få för dem som har svårt att använda digitala tjänster.

 7. Hälsodata i kvalitetsregister ska komma till större nytta

  Hur kan forskare få ökade möjligheter att använda hälsodata som redan finns i register? Det är en av de frågor som E‑hälsomyndigheten diskuterar med företrädare för nationella kvalitetsregister på flera seminarier under rubriken Dialog för e‑hälsa.

 8. Svara på E‑hälsomyndighetens remiss – Informationsspecifikation för uppmärksamhets­information

  E‑hälsomyndigheten bedömer om Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhets­information kan bli fastställd som nationell gemensam e‑hälsospecifikation (NGS).

 9. Tänk på att hämta nytt covidbevis efter höstdosen

  Från och med den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19. Även personer från 18 år som är i riskgrupp omfattas av den så kallade höstdosen.

 10. E-hälsomyndigheten positiv till förslaget om hälsodataområde i EU

  E-hälsomyndigheten är positiv till förslaget till förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). Förordningen innebär att hälsodata ska kunna delas både effektivare och säkrare – till nytta för individen, för vård och omsorg, för akademi och näringsliv, liksom för Sverige som kunskapsnation.