Nyheter

 1. Samarbete allt viktigare för att göra hälsodata tillgängliga i hela vårdkedjan

  Det finns ett allt större engagemang i arbetet med att införa en nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg. Målet att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård både kommunal och regional samt för tandvård. Tomas Werngren, avgående vd för Kommuninvest och Mats Nilsson, avdelningschef på Forte har nyligen fått uppdrag av regeringen på området och E-hälsomyndigheten arbetar med ett förslag till färdplan för en nationell digital infrastruktur för vården.

 2. Allt fler väljer att kommunicera digitalt med vården

  Nio av tio invånare tycker att det är viktigt att kunna dela information om läkemedel på recept. Allt fler väljer också digitala tjänster för att kommunicera skriftligt med vården. Det visar resultaten från den senaste undersökningen som E-hälsomyndigheten genomfört, i samarbete med Statistikmyndigheten SCB.

 3. Milstolpe i införandet av Nationella läkemedels­listan – första aktörerna är anslutna

  Vårdföretaget Kry och Apotek Hjärtat har anslutit sina system till E‑hälsomyndighetens nya tjänster. Genom anslutningen kan de två aktörerna ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel direkt i sina egna system. Nationella läkemedels­listan är det första steget i en nationell digital infrastruktur.

 4. Ny webbplats: AI för socialtjänsten

  Alla pratar om AI - hur kan vi använda AI inom socialtjänsten? På en nyligen lanserad webbplats kan du som arbetar med verksamhetsutveckling och innovation inom socialtjänsten få konkret hjälp med att komma igång med AI som en del av digitaliseringen.

 5. Covidbevis – en tjänst som kan användas i framtiden

  Under två års tid utfärdade E-hälsomyndigheten över 18 miljoner covidbevis till över sex miljoner personer. Covidbevisen infördes för att underlätta resor inom Europa under pandemin. Sedan den 1 juli 2023 utfärdas inga covidbevis i Sverige men E-hälsomyndigheten rekommenderar i slutrapporten att tjänsten för covidbevis hålls i beredskap även fortsättningsvis.

 6. Taket i högkostnadsskyddet blir högre vid årsskiftet

  Den 1 januari 2024 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel med 250 kronor, från 2 600 kronor till 2 850 kronor. Det är en effekt av att prisbasbeloppet för 2024 har höjts till 57 300 kronor.

 7. Avgiften för apoteksaktörer höjs nästa år

  E-hälsomyndighetens höjer avgiften för humanrecept från och med mars nästa år. Avgiften för djurrecept påverkas inte.

 8. Tydligare regler för tillgång till barns vårduppgifter välkomnas

  Nu har E-hälsomyndigheten lämnat sitt remissvar på utredningen om elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26). E-hälsomyndigheten välkomnar utredningens förslag till en nationell samordning och tydligare lagstiftning.

 9. Nu blir det enklare för invånarna att överblicka sina recept i tjänsten Läkemedelskollen

  Läkemedelskollen har fått ett nytt mer användarvänligt utseende. I Läkemedelskollen kan alla invånare över 18 år på ett enkelt sätt ta del av information om sina egna, sina barns eller sina djurs recept.

 10. Apoteksaktörsavgiften för human höjs den 1 mars 2024

  E-hälsomyndigheten utreder en höjning av avgiften som apoteksaktörer betalar för förskrivningar till human, medan avgiften för djur är oförändrad under 2024. E-hälsomyndighetens föreskrifter om de avgifter som myndigheten tar ut av apoteksaktörer är nu ute på remiss.