Nyheter

 1. Pandemin har både accelererat och bromsat utvecklingen inom e-hälsa

  Coronapandemin har fungerat både som gas och broms på e-hälsoområdet. Det visar E-hälsomyndighetens Årsrapport 2020 som belyser digitaliseringen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Av rapporten framgår också att befintliga nationella kvalitetsregister har använts på delvis nya sätt för att följa och planera vård och omsorg.

 2. Arbetet med e-recept över landsgränser fortsätter

  Under 2020 har E-hälsomyndigheten fortsatt utvecklingsarbetet med e-recept över landsgränser. En ny rapport har lämnats till regeringen i enlighet med myndighetens regleringsbrev.

 3. Nya regler för utbyte av läkemedel hanteras gemensamt av myndigheter

  E-hälsomyndigheten har tillsammans med TLV och Läkemedelsverket, tagit fram lösningar för att utbyte av läkemedel ska tillämpas enligt ändringar i lagen om läkemedelsförmåner mm. Lösningarna beskrivs i en regeringsrapport till Socialdepartementet.

 4. Läkemedelskollen blir mer tillgänglig och användarvänlig

  E-hälsomyndigheten arbetar för att förbättra tjänsten Läkemedelskollen, som underlättar för invånare att ta del av information om sina läkemedel. Den nya versionen ska vara klar i samband med att Nationella läkemedelslistan driftsätts i maj nästa år. Läkemedelskollen är också en prioriterad tjänst i den nya genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025.

 5. Nu kvalitetssäkrar vi Nationella läkemedelslistan tillsammans med aktörerna

  E-hälsomyndigheten samverkar med de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan som en del i kvalitetssäkringsarbetet. Arbetet sker i två olika spår. Spår 1 stödjer de vård- och apoteksaktörer som vill ansluta tidigt. Spår 2 fokuserar på dialog om de behov som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

 6. E-hälsomyndigheten deltar i Digital@Idag

  Digital@Idag är en årlig nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar bestående av aktiviteter runt om landet. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. E hälsomyndigheten deltar med bland annat ett samtal om hur vi med digitala tjänster kan göra det enklare att leva med läkemedel.

 7. Nationella läkemedelslistan och Läkemedelskollen prioriterade för att nå Vision e-hälsa 2025

  E-hälsomyndigheten ansvarar för fyra prioriterade insatsområden i den nya genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025. Dessa är Nationella läkemedelslistan, Läkemedelskollen, E-recept över landsgränser och Sammanhållen identitet- och behörighet.

 8. Nationell samordning underlättar utbyte av information i socialtjänst, hälso- och sjukvård

  I delrapporten som E-hälsomyndigheten tagit fram, ingår en fördjupad analys över ansvar och roller när det gäller standarder och specifikationer inom och mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård.

 9. Upptäck en av ingångarna till Nationella läkemedelslistan på Vitalis

  På det digitala Vitalis den 25-26 augusti ger E-hälsomyndigheten en förhandstitt på det som ska bli Förskrivningskollen – en webbingång till Nationella läkemedelslistan. Andra spännande ämnen är Vision e-hälsa 2025 – hur det gått och vad som är på gång framåt, samt e-hälsosamverkan i EU, digitalisering i kommuner och e-hälsa ur individens perspektiv.

 10. E-recepttjänsten till final i Guldlänken

  E-hälsomyndighetens e-recept, nominerades innan sommaren till Guldlänken. Nu står det klart att e‑recepten är en av tre finalister till det prestigefyllda priset.