Nyheter

 1. Nationellt råd ska underlätta delning av data inom hälsa, vård och omsorg

  E-hälsomyndigheten bjuder nu in till Nationellt råd för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg. I korthet innebär interoperabilitet att göra det möjligt att dela data.

 2. Fysisk aktivitet på recept ska öka med digitalt stöd

  Det behövs en mer effektiv och sammanhållen digital nationell infrastruktur för fysisk aktivitet på recept. Det visar en rapport som E-hälsomyndigheten lämnat till regeringen. Myndigheten föreslås därför få i uppdrag att standardisera och strukturera information om fysisk aktivitet och tillhandahålla digitala kunskapsstöd samt en aktivitetskatalog.

 3. Nu får vårdpersonal i kommunerna tillgång till Nationella läkemedelslistan

  Förskrivningstjänsten Pascal, där vårdpersonal kan skriva ut och beställa läkemedel till dospatienter, är nu fullt ansluten till E‑hälsomyndighetens nya tjänster. Det innebär att behörig personal hos såväl kommuner, regioner som privata vårdgivare kan ta del av en patients aktuella läkemedelsinformation och skapa förskrivningar i Nationella läkemedelslistan.

 4. Stort antal apoteksfullmakter blir snart ogiltiga – men enkelt att skapa nya

  Den 1 juni 2020 infördes en regel som innebär att fullmakter för apoteksärenden gäller i längst fyra år. Det betyder att det nu är många fullmakter som har den 1 juni 2024 som sista giltighetsdag.

 5. Medicinens verksamma ämne är poängen – nu blir detta tydligare för patienten

  För att göra läkemedelsanvändningen mer patientsäker införs en mer enhetlig och tydligare beskrivning av ett läkemedels innehåll. Ett myndighetsgemensamt arbete har lett fram till att patienten i framtiden ser samma information om substansen i sina läkemedel oavsett var den tar del av informationen.

 6. Gemensamma specifikationer lägger grunden för nationell digital infrastruktur

  Nio e‑hälsospecifikationer från E‑hälsomyndigheten har nu bedömts vara nationella och gemensamma och är tillgängliga via E‑hälsomyndighetens NGS‑tjänst.

 7. Träffa E‑hälsomyndigheten på Vitalis 2024

  På årets Vitalis den 14–16 maj berättar E-hälsomyndigheten bland annat om arbetet med att skapa en nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg och om förslaget till ett gemensamt europeiskt hälsodataområde, EHDS. E‑hälsomyndighetens generaldirektör Gunilla Nordlöf är en av huvudtalare vid invigningen.

 8. VGR är första regionen som är ansluten till Nationella läkemedelslistan

  Västra Götalandsregionen (VGR) har påbörjat anslutningen till E‑hälsomyndighetens nya tjänster. I första steget får regionens medarbetare möjlighet att läsa direkt i Nationella läkemedelslistan, så kallad läsbehörighet.

 9. Ja till gemensamt europeiskt hälsodataområde

  Onsdagen den 24 april godkändes förslaget till ett gemensamt europeiskt hälsodataområde i Europaparlamentet. Med detta beslut tas ett viktigt steg för att säkerställa att invånare kan få vård och hämta ut recept i hela Europa, oavsett medlemsland.

 10. Färdplan för en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården kräver nära samarbete

  Det behövs en ny funktion för stöd och styrning för att skapa en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården som är tillgänglig för alla aktörer. Det framgår av det förslag till färdplan för infrastrukturen som E-hälsomyndigheten nu presenterar.