Nyheter

 1. Anmäl dig till Nationella e-hälsodagen!

  I dag öppnar anmälan till Nationella e-hälsodagen som går av stapeln tisdagen den 3 december 2019. Välkommen till en inspirerande dag med Vision e-hälsa 2025 i fokus.

 2. Digitala vaccinationskort kan bli verklighet

  E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten ska tillsammans göra en förstudie om hur personer digitalt kan få samlad information om alla sina vaccinationer.

 3. Rundabordssamtal om e-hälsa i Berlin

  Den 2 september arrangerade Socialdepartementet och E-hälsomyndigheten ett rundabordssamtal i Berlin med fokus på e-hälsa tillsammans med det tyska hälsoministeriet och näringsministeriet.

 4. Slutrapport om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte

  E-hälsomyndigheten har tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) haft i uppdrag att analysera och lämna förslag som syftar till att skapa ökad säkerhet och effektivitet i samband med elektroniska informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn. Den 16 augusti lämnades slutrapporten till regeringen.

 5. Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

  Från den 2 juni nästa år kommer patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek att kunna få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet.

 6. Se debatten om förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan

  Hur påverkas arbetssätten i vårdkedjan när Nationella läkemedelslistan blir verklighet i juni 2020? Hur förändras till exempel läkarens och farmaceutens arbetssituation och mötet med patienten?

 7. E-recepttjänsterna fungerar igen

  E-hälsomyndigheten har under lördag förmiddag haft störningar som påverkat e-recepttjänsterna. Problemet är nu avhjälpt och e-recepttjänsterna fungerar igen.

 8. Se filmer från Studio e-hälsa  på Vitalis 2019

  Missade du årets Vitalis i Göteborg? Då kan du nu ta del av E-hälsomyndighetens aktiviteter i montern Studio e-hälsa genom fyra filmer. Studio e-hälsa, som delades av E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Inera AB, bjöd på ett intressant monterprogram med till exempel seminarier, rundabordssamtal och utfrågningar.

 9. Ny broschyr: Våga tala om psykisk ohälsa

  Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet. Fem myndigheter presenterar tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa en ny informationsskrift som riktar sig till äldre personer och närstående.

 10. Samarbete möjliggör Nationella läkemedelslistan – viktig information för alla aktörer om tidplanen framåt

  Regioner och kommuner, liksom övriga vårdgivare inklusive tandvård samt apotek och veterinärer, behöver senast den 1 maj 2020 ha anpassat sina system för att fortsatt ha tillgång till e-recepttjänsterna när Nationella läkemedelslistan träder i kraft.