Nyheter

 1. Årsrapport kartlägger e-hälsoområdet

  Regeringen satsar under 2018 cirka 400 miljoner kronor på uppdrag där e-hälsa särskilt pekas ut. Det framgår av den årsrapport som eHälsomyndigheten har lämnat till Socialdepartementet. I rapporten har eHälsomyndigheten även som en del i arbetet för Vision e-hälsa 2025 kartlagt kunskapshöjande initiativ som kan leda till ökad användning av digitalisering i socialtjänst och vård.

 2. eHälsomyndigheten anordnar nordisk e-hälsosamling

  eHälsomyndigheten bjuder in de nordiska grannländerna för att diskutera gemensamma frågor, dela erfarenheter och hitta områden för framtida samarbete inom e-hälsa. Den 19–23 november publiceras filmer från e-hälsosamlingen på eHälsomyndighetens webbplats.

 3. ​Ny rättschef till eHälsomyndigheten

  Den 1 december och blir Erik Janzon chef för eHälsomyndighetens nyinrättade rättsavdelning. Erik har bred statlig erfarenhet bland annat från Datainspektionen och Inspektionen för socialförsäkringen.

 4. Vetenskaplig studie: cirka 90 procent av farmaceuterna positiva till EES

  Just nu pågår en vetenskaplig studie som ska undersöka hur eHälsomyndighetens beslutsstöd för farmaceuter, EES, används på apotek för att förbättra läkemedelsanvändningen hos patienter 75 år och äldre. Studien ska också titta närmare på hur användningen av EES påverkats av apotekens seniorvecka, som initierades av Sveriges Apoteksförening.

 5. Nytt om Hälsa för mig

  Med anledning av en artikel i Dagens Nyheter (DN) om arbetet med Hälsa för mig vill eHälsomyndigheten ge följande information:

 6. Logga in i våra tjänster med utländsk e-legitimation

  Den 29 september kan användare med e-legitimationer från andra EU/EES-länder börja använda eHälsomyndighetens e-tjänster Läkemedelskollen, KLAS och Min Förskrivning.

 7. Hittills i år har apoteken gjort 3,4 miljoner EES-analyser

  Drygt 111 000 gånger använde apoteken eHälsomyndighetens beslutsstöd EES under förra veckan. Hittills i år har 3,4 miljoner EES-analyser gjorts vid expediering av läkemedel, vilket är en kraftig ökning jämfört med förra året.

 8. Jobba för digitaliseringen av Sveriges hälso-, sjukvård och omsorg!

  Som medarbetare hos oss får du vara med och driva ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i det svenska samhället: e-hälsa. Just nu har söker vi en jurist, en systemutvecklare med inriktning testautomation samt två medarbetare till Second Line support.

 9. Vad händer i arbetet med Nationella läkemedelslistan?

  Nu har eHälsomyndigheten påbörjat den tekniska utvecklingen av Nationella läkemedelslistan. eHälsomyndigheten ska under hösten 2018 börja kontakta landstingen/regionerna, apoteken och systemleverantörerna för att inleda dialog och samverkan om anslutningen till Nationella läkemedelslistan.

 10. Magnus Åsén ska leda arbetet med Nationella läkemedelslistan

  Magnus Åsén blir den 12 september programledare för Nationella läkemedelslistan på eHälsomyndigheten. Just nu pågår rekrytering av ett 30-tal medarbetare för att förstärka den grupp som under ledning av Magnus ska bygga upp den nya Nationella läkemedelslistan.