Nyheter

 1. Kunskapsstöd ska skynda på digitaliseringen men behöver bli mer konkreta

  Inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns många kunskapsstöd inom e-hälsa. Stöden ska bidra till en ökad digitaliseringstakt och kan vara utformade som till exempel utbildningsmaterial och vägledningar. I en ny fokusrapport beskriver E hälsomyndigheten vilka kunskapsstöd som finns i dag och hur behovet av fler stöd ser ut.

 2. Enklare att resa med tre doser och nytt vaccinationsbevis

  Ska du resa utomlands i vår, och har bara tagit två doser av vaccin mot covid-19? Då kan det vara dags att boka tid för en påfyllnadsdos (dos tre) för att kunna resa. Efter vaccinationen är det också bra om du hämtar ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

 3. Så bidrar E-hälsomyndigheten till ökad användning av hälsodata

  De senaste åren har E-hälsomyndigheten genom flera regeringsuppdrag bidragit till att öka tillgången och användningen av hälsodata. I en rapport beskriver E-hälsomyndigheten hur vi bidrar till regeringens samverkansprogram Hälsa och life science och genomförandet av den nationella life science-strategin.

 4. E-hälsomyndighetens årsredovisning speglar ett intensivt 2021

  Det gångna året var intensivt för E-hälsomyndigheten med leveranser av flera viktiga tjänster. Covid-19-pandemin har inneburit nya uppdrag samtidigt som det har präglat sättet att arbeta. Det framgår av årsredovisningen för 2021.

 5. E-hälsomyndigheten ser möjligheter med sammanhållen journalföring

  Hur kan sammanhållen journalföring nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, i hela landet och av alla vårdgivare? E-hälsomyndigheten föreslår olika åtgärder för att stärka informationsutbytet så att individer ska kunna få en mer sammanhängande och god vård och omsorg.

 6. Recepttjänsterna fungerar igen

  Under lördagseftermiddagen drabbades e-recepttjänsterna av störningar. Apoteken kunde under drygt en timme inte expediera läkemedel till sina kunder.

 7. Resa på sportlovet? Så vet du om du behöver hämta ett nytt vaccinationsbevis

  Fler än 13 miljoner vaccinationsbevis till sex miljoner personer har nu utfärdats i Sverige. Inför sportlovsveckorna vill E-hälsomyndigheten påminna om att det kan vara dags att förnya ditt vaccinationsbevis.

 8. Bedömningskriterier för nationella gemensamma e-hälsospecifikationer är fastställda

  E-hälsomyndigheten har fastställt kriterier som ska användas vid bedömning av e-hälsospecifikationer. Därigenom blir det möjligt för e-hälsospecifikationer att få status som nationella och gemensamma – NGS.

 9. Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

  Trots att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer är det många som inte söker hjälp. I en kommunikationssatsning lyfter nu myndigheter och organisationer gemensamt att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa.

 10. Vaccinationsbevis till svenskar som har blivit vaccinerade mot covid-19 i tredjeland

  Svenskar som har vaccinerat sig i tredjeland (länder utanför EU/EES) kan få vaccinationsbevis från och med den 1 februari.