Nyheter

 1. Nu blir det enklare för invånarna att överblicka sina recept i tjänsten Läkemedelskollen

  Läkemedelskollen har fått ett nytt mer användarvänligt utseende. I Läkemedelskollen kan alla invånare över 18 år på ett enkelt sätt ta del av information om sina egna, sina barns eller sina djurs recept.

 2. Apoteksaktörsavgiften för human höjs den 1 mars 2024

  E-hälsomyndigheten utreder en höjning av avgiften som apoteksaktörer betalar för förskrivningar till human, medan avgiften för djur är oförändrad under 2024. E-hälsomyndighetens föreskrifter om de avgifter som myndigheten tar ut av apoteksaktörer är nu ute på remiss.

 3. Förslag på utformning av digital tjänst för Fritidskortet

  E-hälsomyndigheten föreslår en inriktning på hur den digitala tjänsten för Fritidskort kan utformas. I den andra delredovisningen av regeringsuppdraget om ett statligt fritidskort beskriver myndigheten hur arbetet med att utreda de tekniska, juridiska, administrativa, och ekonomiska förutsättningarna fortsätter.

 4. Lägesbild ökar förmågan att förhindra och hantera brist på medicintekniska produkter

  Tillgången till medicintekniska produkter har stor betydelse för människors liv och hälsa. Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten har överlämnat en slutrapport till regeringen om vad som krävs för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en nationell lägesbild av tillgången till relevanta medicintekniska produkter i Sverige.

 5. Färdplan visar hur hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan

  E-hälsomyndigheten ska ta fram ett förslag till en färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och tandvården. Delredovisningen av uppdraget, som nu lämnats till regeringen, beskriver en övergripande färdplan som sträcker sig över fem år.

 6. Nu tas nästa steg i arbetet med Nationella läkemedelslistan

  Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att se över möjligheterna att utveckla Nationella läkemedelslistan ytterligare. Syftet är att skapa ett mer ändamålsenligt register och att höja patientsäkerheten.

 7. Ta chansen att påverka digitala tjänster inom hälso- och sjukvård

  Den här veckan skickar Statistikmyndigheten SCB ut E-hälsomyndighetens enkät om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård. 15 000 slumpmässigt utvalda personer runt om i landet får enkäten i sin digitala eller vanliga brevlåda.

 8. Gemensam digital infrastruktur gynnar forskning och innovation

  Att ta vara på och möjliggöra användning av hälsodata är en förutsättning för forskning och innovation inom precisionsmedicin. Sverige och Europa behöver gemensamt ta sig an denna uppgift.

 9. E-hälsomyndigheten tar plats under Almedalsveckan

  Årets Almedalsvecka pågår tisdag den 27 till lördag den 1 juli. E-hälsomyndigheten medverkar under veckan i paneldebatter, rundabordssamtal och möten som rör våra frågor. Ett viktigt fokus för myndigheten är att locka nya kompetenta medarbetare.

 10. Nya uppdrag ska driva på digitaliseringen och minska vårdköer

  E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag. Tre uppdrag handlar om att den digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården ska bli mer enhetlig. Syftet är dels en effektivare och säkrare vård för patienterna, dels en bättre arbetsmiljö för vårdprofessionerna. De övriga fyra uppdragen ska möjliggöra en nationell vårdförmedling för att minska väntetider och vårdköer.