Nyheter

 1. Nu tas nästa steg i arbetet med Nationella läkemedelslistan

  Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att se över möjligheterna att utveckla Nationella läkemedelslistan ytterligare. Syftet är att skapa ett mer ändamålsenligt register och att höja patientsäkerheten.

 2. Ta chansen att påverka digitala tjänster inom hälso- och sjukvård

  Den här veckan skickar Statistikmyndigheten SCB ut E-hälsomyndighetens enkät om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård. 15 000 slumpmässigt utvalda personer runt om i landet får enkäten i sin digitala eller vanliga brevlåda.

 3. Gemensam digital infrastruktur gynnar forskning och innovation

  Att ta vara på och möjliggöra användning av hälsodata är en förutsättning för forskning och innovation inom precisionsmedicin. Sverige och Europa behöver gemensamt ta sig an denna uppgift.

 4. E-hälsomyndigheten tar plats under Almedalsveckan

  Årets Almedalsvecka pågår tisdag den 27 till lördag den 1 juli. E-hälsomyndigheten medverkar under veckan i paneldebatter, rundabordssamtal och möten som rör våra frågor. Ett viktigt fokus för myndigheten är att locka nya kompetenta medarbetare.

 5. Nya uppdrag ska driva på digitaliseringen och minska vårdköer

  E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag. Tre uppdrag handlar om att den digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården ska bli mer enhetlig. Syftet är dels en effektivare och säkrare vård för patienterna, dels en bättre arbetsmiljö för vårdprofessionerna. De övriga fyra uppdragen ska möjliggöra en nationell vårdförmedling för att minska väntetider och vårdköer.

 6. E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis den 1 juli 2023

  EU-förordningen om covidbevis sträcker sig till den 30 juni 2023. Det innebär att E-hälsomyndigheten upphör med att utfärda covidbevis den 1 juli 2023.

 7. Europeiska nätverket för e-hälsa möts i Stockholm

  Den 1–2 juni står Sverige värd för eHealth Network-mötet. Nätverkets främsta syfte är att underlätta för patienter att få vård i ett annat EU-land. Traditionen bjuder att mötet genomförs i det land som är ordförande i EU:s ministerråd.

 8. Två specifikationer från Läkemedelsverket får status som NGS

  Nu finns två nya Nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer i NGS‑tjänsten – E‑hälsomyndighetens katalog över e‑hälsospecifikationer.

 9. E-recepttjänsten fungerar igen

  E-hälsomyndighetens driftleverantör har under tisdagen haft störningar som påverkat e-recepttjänsten. Problemet är nu avhjälpt och tjänsten fungerar igen. Det innebär att det går att både förskriva och expediera e-recept. Du som är apotekskund kan nu hämta ut dina läkemedel på ditt apotek.

 10. Störningar i e-recepttjänsten

  E-hälsomyndigheten har för närvarande störningar som påverkar e-recepttjänsten i hela landet. Det gör att du som apotekskund inte kan hämta ut recept på apoteket. E-hälsomyndigheten beklagar det inträffade. Vi arbetar med felsökning och återkommer med mer besked så snart vi kan.