E-hälsa underlättar vardagen

Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Alla apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kunden. Detta är ett exempel på hur e-hälsa underlättar vardagen för oss alla.

Förutom att ansvara för e-recepten leder vi regeringens satsningar på e-hälsa och erbjuder ett antal e-hälsotjänster.

För privatpersoner För yrkesverksamma

Driftinformation

Alla våra tjänster är i full drift

Vision e-hälsas logotyp är formad som ett hjärta i gult och blått

Vision e-hälsa 2025

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en vision om vi ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till 2025. För att visionen ska bli verklighet krävs det att alla kraftsamlar och att vi arbetar tillsammans.

Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

Läs mer om arbetet med Vision e-hälsa 2025