Startsida bild

Välkommen till eHälsomyndigheten

Vi arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. En av våra viktigaste uppgifter är att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå. Vi ska bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen.

Det här gör vi

På gång

nationell-agenda.png

Agenda e-hälsa

Regeringens vision är tydlig - Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. För att nå dit gör vi prioriterade insatsområden mer tydliga. Syftet med agendan är att berätta om det senaste, inspirera och dela kunskap. 

1.

Samordning

Samverkan på alla nivåer är viktigt för att Sverige ska uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

De allra flesta människor vill vara oberoende och delaktiga i frågor som rör deras hälsa. För att kunna bemöta dessa behov behövs verktyg för kommunikation inom och mellan verksamheter och med individer. Digitaliseringen ger möjligheter till att förbättra denna kommunikation, men insatserna behöver samordnas.

Mål

eHälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ på e-hälsoområdet för att nå en effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Aktörer vi samverkar med:

2.

Gemensamma begrepp

Med klassifikationer kan professioner dokumentera på ett systematiskt och enhetligt sätt.

Bättre informationsutbyte inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården förutsätter att vi använder gemensamma begrepp. Struktureringen av uppgifterna ska också vara sådan att verksamheter kan analysera och dra slutsatser. Det är ett insatsområde inom Vision e-hälsa 2025.

Mål

Det ska finnas nationellt stöd för att omsätta gemensamma begrepp, termer och klassifikationer eller strukturer.

Aktörer vi samarbetar med:

3.

Gemensamma standarder

Det behövs gemensamma normer och sätt att arbeta för att vi ska kunna utbyta information.

För att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Standarder är en förutsättning för att vårdens och omsorgens system ska kunna kommunicera med varandra. Syftet med arbetet är att skapa effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Mål

Nationella och internationella standardiseringsarbeten ska omsättas i praktiken inom hälso- och sjukvården.

Aktörer vi samarbetar med:

4.

En nationell läkemedelslista

Tillgång till samlad information för professioner skapar nytta och bidrar till ökad säkerhet för patienten.

En samlad informationslista om en persons läkemedelsanvändning finns inte i Sverige. Arbetet med en nationell läkemedelslista är för oss en högt prioriterad uppgift för att överbrygga patientsäkerhetsbrister och realisera Vision e-hälsa.

Mål

En nationell läkemedelslista som används av professioner för ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Aktörer vi samarbetar med:

Det här är också viktigt

Vision

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det är vår uppgift att tillsammans med andra aktörer inom e-hälsa göra visionen till verklighet.

Om framtidens e-hälsa


Illustration på en jordglob med europa

E-hälsa inom EU

Vi leder och deltar aktivt i det europeiska och nordiska e-hälsoarbetet. Just nu arbetar vi med: 

  • eHealth Network (eHN), ett nätverk inom EU med målsättning att förbereda för gränsöverskridande e-hälsotjänster.

  • Joint Action to support the eHealth Network , ett projekt som stödjer EU-nätverkets arbete.

  • Nordiska ministerrådets e-hälsogrupp, som i sin tur har inrättat ett e-receptnätverk.

Mer på webbplatsen: gränsöverskridande e-hälsotjänster

 


Kontakt

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Tel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.