Förslag om datahubb för sekundärdata välkomnas

E‑hälsomyndigheten har lämnat sitt remissvar på utredningen Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning. Utredningens förslag att inrätta en nationell datahubb för sekundärdata, alltså ett gemensamt datalager för aktörer inom hälsa, vård och omsorg, välkomnas. E‑hälsomyndigheten välkomnar även utredningens förslag att myndigheten ska ansvara för detta.

– Hur en sådan datahubb ska konstrueras rent tekniskt och juridiskt är något som behöver utredas vidare. För att inrätta en datahubb behöver man också ta hänsyn till resultatet från andra pågående utredningar samt kommande lagstiftning, säger Max Herulf, stabschef på E‑hälsomyndigheten.

E‑hälsomyndigheten är också positiv till utredningens bedömning att myndigheten ska tillhandahålla en övergripande nationell digital infrastruktur för hälsodata.

– Detta innebär att vi ska tillgängliggöra nationella tjänster för att underlätta delning och nyttjande av hälsodata. Vilket i sin tur innebär att vi ska ansvara för utvecklingen och förvaltningen av sådan övergripande nationell digital infrastruktur, säger Max Herulf.

Datahubb

En datahubb är ett center för delning av data, eller information. Informationen i datahubben kan användas för till exempel forskning. Den data som finns i hubben är så kallad sekundärdata, alltså redan existerande data som samlats in av till exempel sjukvården.


Fler nyheter

Du som läst "Förslag om datahubb för sekundärdata välkomnas" kanske också är intresserad av dessa nyheter: