Högkostnadsskydd

I Sverige har vi högkostnadsskydd, som innebär att du som privatperson får lägre pris på sjukvård, tandvård, sjukresor och läkemedel över ett visst belopp.

Vad är högkostnadsskydd? 

Högkostnadsskydd är en förmån som regleras i lag. Skyddet innebär att kostnader för läkemedel reduceras för förmånsberättigad person med recept utfärdade i Sverige. Du har rätt till högkostnadsskydd om du är bosatt i Sverige. I Sverige finns också ett högkostnadsskydd för vård och tandvård, läs mer om på det 1177.se.

Personer från EES-området och Schweiz har under vissa omständigheter rätt till högkostnadsskydd när de vistas i Sverige. Även personer som i annat fall har anställning i Sverige, men inte är bosatt här, har rätt till de flesta delarna av högkostnadsskyddet.

Dina kostnader för receptbelagda läkemedel minskar stegvis under en tolvmånadersperiod. Under denna period betalar du aldrig mer än 2 850 kronor. När den sammanlagda läkemedelskostnaden före rabatt uppgår till 6 994 kronor har du själv betalat 2 850 kronor. Du får då frikort för resten av den innevarande tolvmånadersperioden.

Den 1 januari 2024 höjdes taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 600 kronor till 2 850 kronor. Det beror på att prisbasbeloppet höjdes från 52 500 kronor till 57 300 kronor vid årsskiftet.

Vilka varor ingår i högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. På Fass.se kan du själv se om ditt läkemedel ingår i förmånen.

Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Det gäller även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det innebär att inga barn i Sverige behöver betala för sina läkemedel.

Preventivmedel är gratis för personer under 21 år.

Har du andra frågor som gäller förmånsreglerna kan du kontakta Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Vilken information finns i högkostnadsdatabasen?

Databasen för högkostnadsskydd är ett stöd för att hålla reda på  läkemedelskostnader och vilken nivå som uppnåtts i högkostnadsskyddet. E‑hälsomyndigheten ansvarar för att registrera och lagra uppgifterna som behövs:

  • Namn och personnummer.

  • Kostnad för patientens medicin (inga uppgifter om medicin eller förskrivare).

  • Uppgifter om hur mycket patienten har betalat.

  • När och var medicinen hämtats ut.

  • Belopp som har uppnåtts inom högkostnadsskyddet.

  • Startdatum för högkostnadsperiod.

 
Anslutning till högkostnadsdatabasen är obligatorisk.

Ta del av dina uppgifter

Via vår e-tjänst Läkemedelskollen kan du se den aktuella nivå du befinner dig på i ditt högkostnadsskydd. Du loggar in via e-legitimation och behöver vara över 18 år.

Du kan också få ett registerutdrag genom att skicka in blanketten "Begäran om registerutdrag – Högkostnadsdatabasen" till E‑hälsomyndigheten. Om du saknar möjlighet att skriva ut blanketten kan du även skicka ett brev undertecknat av dig själv, där du begär ett registerutdrag. Kom ihåg att ange ditt personnummer.