Min förskrivning

Är du enskild förskrivare eller verksamhetschef inom vården? Via Min förskrivning får du enkelt tillgång till statistik över den egna läkemedelsförskrivningen. Du loggar in med tjänstekortslegitimation eller e-legitimation för att beställa utvalda rapporter.

Vad är Min förskrivning?

Min förskrivning är en tjänst där du som förskrivare av läkemedel kan ta del av statistik över din läkemedelsförskrivning. Du kan använda statistiken till medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, dock inte på patientnivå. Statistiken är också ett bra underlag för reflektion och dialog.

Ett underlag för reflektion och dialog

Min förskrivning erbjuder dig en möjlighet att studera ditt förskrivningsmönster på ett överskådligt sätt. Det är dock bara du själv, och möjligen dina närmaste medarbetare, som kan bedöma ändamålsenligheten i ditt förskrivningsbeteende. Analysen kräver kunskap om vilken typ av patienter du vanligen behandlar.

Rapporterna i Min förskrivning kan beställas av enskilda förskrivare inom humansjukvården (inklusive tandvården) och deras verksamhetschefer. De är utmärkta underlag för olika typer av dialog om förskrivningsbeteende. E-tjänsten är kostnadsfri.

Hur använder jag Min förskrivning?

Om det finns tillräckligt stort underlag i form av förskrivna och expedierade läkemedel hittar du statistiken i tjänsten i form av olika rapporter.

För att använda Min förskrivning behöver du

  • Tjänstekortslegitimation (SITHS-certifikat) eller
  • e-legitimation från Nordea, BankID eller mobilt bank-id.

Din dator behöver följande:

Operativsystemet Windows 7 Internet Explorer (version 8, 9 eller 10) Chrome (version 32 eller senare) Firefox (version 27 eller senare).