E-recept

E-recept är ett säkert och smidigt system som gör det lätt för dig som privatperson att hämta ut dina läkemedel på vilket apotek som helst. Idag är 99 procent av alla recept i Sverige elektroniska.

När en läkare eller veterinär skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Vi sparar receptet i en databas. Alla apotek i Sverige kan sedan hämta e-receptet i databasen och lämna ut läkemedlet till kunden.

För dig som privatperson innebär användningen av e-recept att det går säkert och snabbt att få ut dina läkemedel. E-recept möjliggör också att du kan få hem dina läkemedel via apotekens e-handel.

E-recept finns också för djur, och fungerar på ungefär samma sätt som för människor. Som djurägare kan du hämta ut de ordinerade läkemedlen på vilket apotek du vill. Vissa apotek är mer specialiserade på djurläkemedel än andra och har dem oftast i lager. Men alla vanliga öppenvårdsapotek har en skyldighet att ta in läkemedlen inom 24 timmar.

Om du själv vill veta vilka läkemedel du har på e-recept och vilka du har hämtat ut kan du använda vår tjänst Läkemedelskollen. Där kan du också se hur du ligger till inom högkostnadsskyddet samt se eventuella e-recept för dina husdjur.

E-recepten lagras i en databas

E-hälsomyndigheten har ansvar för att lagra och förmedla de elektroniska recepten på ett säkert sätt. Vi lagrar recepten i en databas som heter Nationella läkemedelslistan. Där sparas information om allt som skrivs ut till dig på recept: läkemedel, förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel.

Regleras av en ny lag

Informationen om dina recept och vad du har hämtat ut på apotek regleras av lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2021 och innebär att informationen får sparas i upp till fem år. Du kan inte välja bort att dina e-recept lagras, till skillnad från tidigare. Dessutom ställs nya krav på hur dina uppgifter skyddas. 

Dina personuppgifter sparas 

För att systemet med e-recept ska kunna fungera måste vissa uppgifter om dig sparas. I Nationella läkemedelslistan lagras bland annat följande uppgifter om dig och dina läkemedel:

  • ditt namn
  • ditt personnummer
  • din receptinformation.