Receptdepå – nationell databas för e-recept

När ett e-recept skickas från vården kommer det till Receptdepå human – en nationell lagringsplats som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Recepten lagras där i väntan på att du ska hämta ut din medicin på ett apotek.

Receptdepån innehåller uppgifter om alla läkemedel, förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel som skrivits ut på recept. Informationen i receptdepån sparas i högst 15 månader efter senaste uppgiftsregistrering. 

När vi säger receptdepån menar vi oftast Receptdepå human, som innehåller e-recept för människor. Det finns också en databas som innehåller recept för djur: Receptdepå djur.

Hur används informationen i receptdepån?

Informationen i Receptdepå human används för att se till att du som patient får rätt läkemedel. Om du är dospatient – alltså får dina läkemedel förpackade i dospåsar – finns också den informationen i receptdepån. 

När ett recept ska expedieras behöver farmaceuten utföra flera kontroller för att vara säker på att alla uppgifter i receptet stämmer. Farmaceuten använder då information både från receptdepån och från några andra av E-hälsomyndighetens databaser. Detta är några av de kontroller som görs:

  • Att den person som skrivit ut receptet har behörighet att göra det.

  • Att patientens eller djurägarens identitet stämmer överens med namnet på receptet.

  • Datum när receptet skrevs ut.

  • Vilket läkemedel som ordinerats och i vilken dos.

  • Priset på läkemedlet.