Nationella läkemedelslistan – en databas för e-recept

När ett e-recept skickas från vården kommer det till Nationella läkemedelslistan. Det är ett register som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Recepten lagras där i väntan på att du ska hämta ut din medicin på ett apotek.

Nationella läkemedelslistan innehåller uppgifter om alla läkemedel, förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel som skrivits och hämtats ut på recept. Informationen i läkemedelslistan sparas i högst 5 år efter att uppgifterna har registrerats.

Det finns också en databas som innehåller recept för djur: Receptdepå djur.

Hur används informationen?

Informationen i Nationella läkemedelslistan används för att se till att du som patient får rätt läkemedel. Om du är dospatient – alltså får dina läkemedel förpackade i dospåsar – finns också den informationen i läkemedelslistan. 

När ett recept ska expedieras behöver apotekaren utföra flera kontroller. Det är för att vara säker på att alla uppgifter i receptet stämmer. Farmaceuten använder då information både från Nationella läkemedelslistan och från några andra av E-hälsomyndighetens databaser. Detta är några av de kontroller som görs:

  • Att den person som skrivit ut receptet har behörighet att göra det.

  • Att identiteten för patienten eller djurets ägare stämmer överens med namnet på receptet.

  • Datum när receptet skrevs ut.

  • Vilket läkemedel som ordinerats och i vilken dos.

  • Priset på läkemedlet.