Att vara dospatient

Att vara dospatient innebär att du får dina läkemedel förpackade i särskilda påsar. Syftet är att det ska bli lättare dig att hålla reda på din medicinering och ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

Illustration av tabletter

Som dospatient får du ut dina läkemedel i särskilda förpackningar, så kallade dospåsar. På varje påse står det:

  • ditt namn och födelsedatum

  • vad påsen innehåller 

  • vid vilken tidpunkt du ska ta läkemedlen.

När du blivit dospatient får du dina läkemedel för en eller två veckor i taget.

Vem kan bli dospatient?

Alla som tar läkemedel dagligen och behöver hjälp med att hantera sina läkemedel kan bli dospatient. Idag är cirka 280 000 personer i Sverige dospatienter. 

Det vanligaste skälet till att man blir dospatient är att man har många olika läkemedel. Man kan också av andra skäl ha svårt att hålla reda på sina läkemedel och hur de ska doseras. 

Om din region tycker att du skulle ha nytta av att vara dospatient kan du få tjänsten betald av dem. Fråga din läkare om du vill veta mer.

Vem kan se dina recept?

För att få dina läkemedel förpackade i särskilda påsar behöver du lämna ett så kallat dossamtycke. Det innebär att du lämnar ditt samtycke till att all behörig personal inom vården får se hela din receptlista. Det gäller även om du har valt att dölja dina recept. Recepten blir dolda först när du inte längre får dosförpackade läkemedel.

Om du döljer dina recept så döljs de enbart för den vårdpersonal som du har lämnat ett registrerat samtycke till. Det kan exempelvis vara när en läkare, som inte kan använda det generella dossamtycket för att se din receptlista, ber om att få ett separat samtycke från dig. Informationen döljs även för apotekspersonal när de behöver se din receptlista i syfte att ge dig råd utan att lämna ut något läkemedel.