Rapportera försäljning för partivaruhandel

Här kan du som är partihandlare med läkemedel läsa om hur du rapporterar in försäljningsdata över läkemedelsförsäljningen till detaljhandeln.

Börja rapportera 

Ladda upp inrapporteringsfilen. Välj på två olika sätt

CURL är en automatiserad funktion för uppladdning system till system. Klienten måste stödja SSL (används för ökat integritetsskydd på internet).

Hjälpfiler och instruktioner

Inrapportering av försålda läkemedel ska göras via en textfil (.txt). Det går bra att skapa en fil i till exempel Microsoft Excel men det är viktigt att filen sparas i filformatet ”Text (tabbavgränsad)” före inläsning i E-hälsomyndighetens system. (Se relaterade länkar).

Bakgrund – därför ska rapportering göras

Enligt lag och förordning om handel med läkemedel ska den som har tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel varje månad rapportera in uppgifter om de läkemedel som sålts och de returer som gjorts. Partihandel med läkemedel innefattar all hantering av ett läkemedel från att det frisläppts från tillverkaren till dess att det når detaljhandelsledet, det vill säga apoteket eller försäljningsstället.

De inrapporterade försäljningsuppgifterna används för att upprätthålla en heltäckande statistik över läkemedelsförsäljningen i riket. Statistiken möjliggör uppföljning av läkemedelsanvändningen i Sverige. Det är en förutsättning för att ett effektivt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska kunna bedrivas och för att effekter av insatser och lagändringar ska kunna följas. Statistiken används av landsting, myndigheter, läkemedelsföretag, media med flera. Försäljningsuppgifter som kan härledas till den enskilde är sekretessbelagda.

Detta ska rapporteras till E-hälsomyndigheten

Vad som ska rapporteras till E-hälsomyndigheten beskrivs i detalj i specifikationen av inrapporteringsfilen och i manualen (se ovan). Bland annat ska antalet sålda förpackningar, försäljningsdatum och eventuella returer rapporteras.

Anmäl ditt företag hos E-hälsomyndigheten

För att kunna rapportera din försäljning och dina returer måste du anmäla företaget till E-hälsomyndigheten. Du får då ett PartihandelsID, som du använder vid inrapportering för att identifiera från vilken partihandel försäljning har skett.

Anmälan görs via e-post till registrator eller via telefon. Ange företagets organisationsnummer, namn, postort och e-postadress.

Har du sålt läkemedel innan du fått ditt PartihandelsID ska denna försäljning rapporteras in retroaktivt.