E-hälsomyndighetens samverkansyta

Samverkansytan är ett verktyg för att förenkla samarbetet mellan E‑hälsomyndigheten och andra aktörer, till exempel inom vård och apotek samt andra aktörer inom e-hälsoområdet.

Här finns blanda annat information om pågående samverkansforum med presentationsmaterial, mötesinformation med mera. Du kan också få information om den samverkansstruktur som E-hälsomyndigheten arbetar efter samt ta del av myndighetens handbok för vård- och apotekstjänster.

Vem riktar sig samverkansytan till?

Samverkansytan riktar sig till de aktörer som berörs av E-hälsomyndighetens produkter och tjänster på olika sätt, till exempel andra myndigheter, regioner, kommuner, apoteksaktörer, branschorganisationer, systemleverantörer samt andra nationella organ inom e-hälsosektorn.

Hur får jag tillgång till samverkansytan?

Samverkansytan är öppen för alla, och du behöver inte något konto för att använda den.