E-hälsomyndighetens samverkansyta

Samverkansytan är ett verktyg för att förenkla samarbetet mellan E-hälsomyndigheten och andra aktörer, till exempel vård- och apoteksaktörer och andra aktörer inom e-hälsoområdet.

Samverkansytan ska fungera som ett nav för myndighetens samarbete med andra aktörer. Här finns blanda annat information om pågående samverkansforum med presentationsmaterial, mötesinformation med mera. Du kan även läsa om den samverkansstruktur som E-hälsomyndigheten arbetar efter. Här finns även myndighetens Handbok för vård- och apotekstjänster.

Vem riktar sig samverkansytan till?

Samverkansytan riktar sig till de aktörer som berörs av myndighetens produkter och tjänster på olika sätt, till exempel andra myndigheter, regioner, kommuner, apoteksaktörer, branschorganisationer, systemleverantörer samt andra nationella organ inom e-hälsosektorn.

Hur får jag tillgång till samverkansytan?

Samverkansytan är öppen för alla, och du behöver inte något konto för att använda den.