به E-hälsomyndigheten ]اداره خدمات الکترونیکی حوزه سلامت [ خوش آمدید

hälsomyndigheten یک اداره دولتی است که برای دیجیتال و بهینه سازی اطلاعات میان بیماران، خدمات درمانی، مراقبت و نگهداری و داروخانه ها در سوئد کار می کند.

ما تعدادی خدمات الکترونیکی و راهکارهای دیجیتال به افراد خصوصی و به آنان که در خدمات بهداشتی و درمانی و اداره خدمات اجتماعی کار می کنند ارائه می کنیم. E-recepttjänsten ]خدمات نسخه الکترونیکی[ و خدمات  Covidbevis ]گواهی کووید[ از شناخته شده ترین این خدمات بشمار می روند.  

 

E-hälsomyndigheten کارهای زیر را انجام می دهد

 

E-hälsomyndigheten دارای مأموریت های بسیاری است. در اینجا چند نمونه می آوریم:

  • ما اقدامات دولت در زمینه خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت را به تحقق می رسانیم.
  • ما نسخه های دیجیتالی پزشکان را ذخیره کرده و به داروخانه ها ارسال می کنیم.
  • ما خدمات Läkemedelskollen ]کنترل دارو[ را ارائه می کنیم. شما می توانید به صفحه این خدمات وارد شده و اطلاعات مربوط به داروهایی که با نسخه دریافت کرده اید را ببینید. همچنین می توانید ببینید چه موقع کارت رایگان دارو  را دریافت می کنید. وقتی کارت رایگان دریافت کنید برای مدتی لازم نیست برای داروهای خود پولی پرداخت کنید.ما اطلاعات در مورد اینکه چه نوع دارو و چه مقدار دارو در سوید فروخته شده را جمع اوری میکنیم.
  • ما خدمات Elektroniskt expertstöd ]حمایت کارشناسی الکترونیکی[ را ارائه می کنیم که به کارکنان داروخانه ها کمک می کند سازگاری داروهای مختلف شما با یکدیگر را کنترل کنند.

مأموریت ما

E-hälsomyndigheten اقدامات دولت در زمینه خدمات الکترونیکی حوزه سلامت را هماهنگ کرده و یشرفت در زمینه خدمات الکترونیکی حوزه سلامت در سطح ملی و بین المللی را پیگیری می کند. ما همچنین مسئولیت بایگانی و کارکردهای فناوری اطلاعاتی که افراد خصوصی، مشاوران و داروخانه ها از آنها استفاده می کنند را نیز بر عهده داریم.

الکترونیک درحوزه سلامت چیست؟

E-hälsa  ] الکترونیک درحوزه سلامت [عبارت است از بکار بردن ابزارهای دیجیتالی برای تبادل اطلاعات در زمینه سلامت و تندرستی افرادی که در داروخانه ها و خدمات درمانی کار می کنند هر روز ابزار دیجیتالی را بکار می برند.  شما نیزشاید ازاین ابزار روزمره استفاده میکنید، بعنوان مثال هنگام گرفتن وقت ملاقات با دکتر در اینترنت، یا استفاده از یک اپ/برنامک برای پیگیری جواب ازمایش ها از یک اپ/برنامک پیگیری مقادیر آزمایش های خود را استفاده می کنید یا یک نسخه الکترونیکی دریافت می کنید که مستقیماً به داروخانه ارسال می شود.

با ما تماس بگیرید

 

آیا در باره تشکیلات اداری ما سوالی دارید؟

می توانید به شماره 4586200-010 زنگ بزنید. بگویید می خواهید با کارمند بایگانی صحبت کنید.

همچنین می توانید به این آدرس registrator@ehalsomyndigheten.se نیز ایمیل بفرستید.

اگر می خواهید برای ما نامه عادی بفرستید، آدرس ما به شرح زیر است:

E-hälsomyndigheten
Box 913
392 31 Kalmar

ما بعنوان یک اداره دولتی بایستی اصل علنیت امور را رعایت کنیم.

مفهوم این امر آنست که آنچه که شما برای ما ارسال می کنید می تواند علنی شود.

یعنی بطور مثال اگر شما به ما نامه ای بنویسید ممکن است دیگران درخواست کنند که آنرا بخوانند.