Kontakta E-hälsomyndigheten

Kontaktinformation för privatpersoner

E-hälsomyndigheten har inte hand om frågor som gäller sjukvårdsrådgivning eller receptförnyelse. För frågor om sjukvård vänder du dig till 1177.se

Telefon 0771-766 200

Du kan också nå oss via texttelefoni, bildtelefoni eller teletal

Måndag-fredag: klockan 8.00-17.00
Lördag-söndag: stängt
Helgdag: stängt

registrator@ehalsomyndigheten.se 

Så hanterar E-hälsomyndigheten e-post

Kontaktinformation för vård- och apoteksaktörer

Om du arbetar inom vård eller apotek och behöver kontakta oss i tjänsten, mejla till: 

servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Öppettider vardagar klockan 8.00-17.00 .

För kontakt utanför öppettiderna hänvisar vi till uppgifter i Handbok för vård- och apotekstjänster och avsnittet "Servicenivåer och support"

Registrator 

Kontakta registrator bland annat om remisser och begäran om allmän handling. 

registrator@ehalsomyndigheten.se 

Tjänsteman i beredskap

E-hälsomyndigheten har en tjänsteman i beredskap (TiB) dygnet runt, året runt, för akuta situationer och larm. Funktionen är främst avsedd för att myndigheter ska kunna ta kontakt med varandra via ett nationellt TiB-nummer vid allvarliga olyckor och kriser. E-postadress: tib@ehalsomyndigheten.se

Allmän handling 

E-hälsomyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats, eller på annat sätt blir allmänna handlingar, kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi behandlar e-post längre ned på denna sida.

Visselblåsa om missförhållanden

Denna rutin klargör vad som gäller för visselblåsning på E-hälsomyndigheten