Skicka e-faktura

Lag om krav på e-faktura till offentlig sektor

Sedan den 1 april 2019 ska leverantörer till E-hälsomyndigheten skicka sina fakturor elektroniskt i form av e-fakturor. Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden. Det innebär att leverantörer till E-hälsomyndigheten ska sända fakturor enligt formatet Peppol Bis Billing 3.0. Observera att PDF inte är ett godkänt format

E-faktura via Peppol

Vi tar helst emot fakturor via nätverket Peppol
E-hälsomyndighetens PEPPOL-ID är 0007:2021006552

E-faktura via fakturaportal

Om ni inte har möjlighet att skicka en e-faktura via Peppol kan ni kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leveranstörsportal och genom den skicka en faktura till E-hälsomyndigheten på ett enkelt sätt. Lösningen passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor.

Skicka ett mejl till styrningochuppfoljning@ehalsomyndigheten.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.