Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

En tjänst för att skapa e-recept – exempelvis om du förskriver på fritiden

Är du en legitimerad förskrivare som vill förskriva läkemedel utanför arbetet? Har du gått i pension eller är mellan anställningar? Då kan du med hjälp av din dator förskriva e-recept via Förskrivningskollen. Gå till Förskrivningskollens inloggningssida. Välj "Freja e-id plus" under rubriken Fritidsförskrivning och använd därefter din smartphone för att legitimera dig. Freja e-id plus-appen är gratis att ladda ned och använda på mobilen eller surfplattan.

För att förskriva krävs att du har både förskrivarkod och arbetsplatskod. Är du osäker på vilken arbetsplatskod som du ska använda, kontakta din regionala arbetsplatskodsadministratör. Har du tidigare haft en streckkod på dina receptblanketter? I så fall är de 7 första siffrorna din personliga förskrivarkod. De efterföljande siffrorna, från position nummer 8 och framåt, är arbetsplatskoden. Den kan bestå av mellan 6–13 tecken. 

Även som anställd kan du förskriva läkemedel i Förskrivningskollen. Använd bara Förskrivningskollen om du saknar ett system att förskriva läkemedel i. Det kan till exempel vara om ditt ordinarie system har tekniska problem.

E-recept blir huvudregel

Den 10 maj 2022 blev elektronisk förskrivning huvudregel, enligt Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning. Då får du som huvudregel inte förskriva pappersrecept längre.

Att pappersrecepten försvinner är en förenkling. Det kan göras undantag från huvudregeln. Dessa undantag kan du läsa mer om på Läkemedelsverkets webbplats (se Relaterad information).

Regleras i lag

Vem som får använda Förskrivningskollen regleras av lagen om nationell läkemedelslista, eftersom Förskrivningskollen visar information från registret Nationella läkemedelslistan. Enligt lagen får läkare, sjuksköterskor, dietister, barnmorskor, tandläkare, tandhygienister eller farmaceuter i vården tillgång till information från registret.

Se din patients förskrivningar och uttag

Du kan se information om vad din patient har förskrivits och hämtat ut på apotek i Förskrivningskollen, om du är legitimerad vårdpersonal eller AT-läkare och har tillgång till ett Siths-kort. Informationen hämtas från registret Nationella läkemedelslistan och är alltså inte journalinformation.

Patienten måste ha ett giltigt svenskt personnummer. Du kan inte få information om avlidna patienter eller patienter med skyddad identitet. Förskrivningskollen innehåller inte information om regionalt rekommenderade läkemedel.

Utgå från ditt ordinarie vårdinformationssystem i första hand

Senast den 1 december 2025 ska du kunna se din patients förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan i det ordinarie vårdinformationssystem som används i din organisation. Fram till dess kan du se både förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan samlad i Förskrivningskollen. Du bör alltid främst utgå från ditt ordinarie journalsystem, Nationell patientöversikt (NPÖ) eller ett system för dosdispenserade läkemedel, exempelvis Pascal.

I Förskrivningskollen får du exempelvis ingen information om:

  • rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel som ges direkt till en patient exempelvis på sjukhus utan att något recept skrivs
  • receptfria läkemedel som inte har förskrivits
  • vaccinationer som inte har förskrivits
  • förskrivningar som är gjorda utanför Sverige.

Du som har tillgång till ett annat elektroniskt system att förskriva läkemedel i, ska använda det systemet i stället. Förskrivningskollen fungerar som ett reservsystem. Om du skapar en förskrivning i Förskrivningskollen syns inte förskrivningen automatiskt i ditt ordinarie vårdinformationssystem förrän det är anpassat till Nationella läkemedelslistan. Förskrivningen behöver journalföras separat.

Hantera sekretess för barn och ungdom

Du som arbetar med barn och ungdomar och har rätt att förskriva läkemedel, kan hantera spärrar för vårdnadshavare och ombud i Förskrivningskollen. Då visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare och ombud i Läkemedelskollen, på utskrifter från Nationella läkemedelslistan eller i apotekens e-handelssystem.

Bra att känna till

Att spärra en förskrivning är inte en helhetslösning för alla former av sekretessbehov. Ta hänsyn till det när du bedömer vilka åtgärder som bäst möter behovet av sekretess.

Den spärrade förskrivningen visas när barnet eller ungdomen själv loggar in i en tjänst från ett e-handelsapotek med e-legitimation. Ta med risken för att vårdnadshavare kan se informationen via barnets inloggning i bedömningen.