Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

Senaste nytt

Förskrivare kan förnya förskrivningar i Förskrivningskollen 

30 maj 2024. Om din patient har behov av att hämta ut läkemedel med oförändrad behandling kan du välja att förnya befintlig förskrivning istället för att skapa en ny. 

En tjänst för att skapa e-recept

Är du en legitimerad förskrivare som vill förskriva läkemedel utanför arbetet? Har du gått i pension eller är mellan anställningar? Eller är ditt ordinarie förskrivningssystem inte tillgängligt? Då kan du med hjälp av din dator förskriva e-recept via Förskrivningskollen. 

Gå till Förskrivningskollens inloggningssida. Välj "Freja e-id plus" under rubriken Fritidsförskrivning och använd därefter din smartphone för att legitimera dig. Freja e‑id plus-appen är gratis att ladda ned och använda på mobilen eller surfplattan.

För att förskriva krävs att du har både förskrivarkod och arbetsplatskod. Är du osäker på vilken arbetsplatskod som du ska använda, kontakta din regionala arbetsplatskodsadministratör. Har du tidigare haft en streckkod på dina receptblanketter? I så fall är de 7 första siffrorna din personliga förskrivarkod. De efterföljande siffrorna, från position nummer 8 och framåt, är arbetsplatskoden. Den kan bestå av mellan 6–13 tecken. 

Även som anställd kan du förskriva läkemedel i Förskrivningskollen. Hos vissa vårdgivare ska du använda det ordinarie systemet även vid fritidsförskrivning, och bara använda Förskrivningskollen som ett reservsystem. Det kan till exempel vara om ditt ordinarie system har tekniska problem. Stäm av med din arbetsgivare vad som gäller för din anställning.

E-recept är huvudregel

Elektronisk förskrivning är huvudregel enligt Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning. 

Att pappersrecepten försvinner är en förenkling. Det kan göras undantag från huvudregeln. Dessa undantag kan du läsa mer om på Läkemedelsverkets webbplats (se relaterad information).

Regleras i lag

Vem som får använda Förskrivningskollen regleras av lagen om nationell läkemedelslista, eftersom Förskrivningskollen visar information från registret Nationella läkemedelslistan. Enligt lagen får läkare, sjuksköterskor, dietister, barnmorskor, tandläkare, tandhygienister eller farmaceuter i vården tillgång till information från registret.

Se din patients förskrivningar och uttag

Du kan se information om vad din patient har förskrivits och hämtat ut på apotek i Förskrivningskollen, om du är legitimerad vårdpersonal eller AT-läkare och har tillgång till ett Siths-kort. Informationen hämtas från registret Nationella läkemedelslistan och är alltså inte journalinformation.

Patienten måste ha ett giltigt svenskt personnummer. Du kan inte få information om avlidna patienter eller patienter med skyddad identitet. Förskrivningskollen innehåller inte information om regionalt rekommenderade läkemedel.

Utgå från ditt ordinarie vårdinformationssystem i första hand

Senast den 1 december 2025 ska du kunna se din patients förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan i det ordinarie vårdinformationssystem som används i din organisation. Fram till dess kan du se både förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan samlad i Förskrivningskollen. Du bör alltid främst utgå från ditt ordinarie journalsystem, Nationell patientöversikt (NPÖ) eller ett system för dosdispenserade läkemedel, exempelvis Pascal.

I Förskrivningskollen får du exempelvis ingen information om:

  • rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel som ges direkt till en patient exempelvis på sjukhus utan att något recept skrivs
  • receptfria läkemedel som inte har förskrivits
  • vaccinationer som inte har förskrivits
  • förskrivningar som är gjorda utanför Sverige.

Du som har tillgång till ett annat elektroniskt system att förskriva läkemedel i, ska använda det systemet i stället. Förskrivningskollen fungerar som ett reservsystem. Om du skapar en förskrivning i Förskrivningskollen syns inte förskrivningen automatiskt i ditt ordinarie vårdinformationssystem förrän det är anpassat till Nationella läkemedelslistan. Förskrivningen behöver journalföras separat.

Hantera sekretess för barn och ungdom

Du som arbetar med barn och ungdomar och har rätt att förskriva läkemedel, kan hantera spärrar för vårdnadshavare och ombud i Förskrivningskollen. Då visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare och ombud i Läkemedelskollen, på utskrifter från Nationella läkemedelslistan eller i apotekens e-handelssystem.

Bra att känna till

Att spärra en förskrivning är inte en helhetslösning för alla former av sekretessbehov. Ta hänsyn till det när du bedömer vilka åtgärder som bäst möter behovet av sekretess.

Den spärrade förskrivningen visas när barnet eller ungdomen själv loggar in i en tjänst från ett e-handelsapotek med e-legitimation. Ta med risken för att vårdnadshavare kan se informationen via barnets inloggning i bedömningen.

Systemkrav inloggning Siths e-id

E-hälsomyndigheten rekommenderar att Förskrivningskollen används med någon av nedan listade webbläsare. Andra kombinationer av uppdaterad hård- och mjukvara kan fungera men har inte testats. Även möjlighet för autentisering krävs med antingen fysiskt SITHS-kort eller mobil app. Se information hos Inera för detaljer.

  • Windows 10, Chrome
  • Windows 10, Edge
  • Mac OS Big Sur, Safari 14


Förskrivningskollen är inte anpassad för små skärmar och touch screen. Därför finns det ett rekommenderat systemkrav på hög upplösning (1920x1080 pixlar), stor fysisk skärmyta (14”) samt mus eller pekplatta (pekdon med hög precision). Det är därmed inte möjligt att använda Förskrivningskollen i din mobiltelefon eller surfplatta.

Systemkrav inloggning Freja+

E-hälsomyndigheten rekommenderar att Förskrivningskollen används med någon av nedan listade webbläsare. Andra kombinationer av uppdaterad hård- och mjukvara kan fungera men har inte testats. Även möjlighet för autentisering krävs med mobil app Freja+. Se information hos Freja för detaljer.

  • Windows 10, Chrome
  • Windows 10, Edge
  • MAC OS Big Sur, Safari 14


Förskrivningskollen är inte anpassad för små skärmar och touch screen. Därför finns det ett rekommenderat systemkrav på hög upplösning (1920x1080 pixlar), stor fysisk skärmyta (14”) samt mus eller pekplatta (pekdon med hög precision). Det är därmed inte möjligt att använda Förskrivningskollen i din mobiltelefon eller surfplatta. Om du är förskrivare utan vårdgivare behöver du en smartphone för inloggningssteget som sker via Freja+.