Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Förskrivningskollen är en webbtjänst som visar information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Informationen kommer från Nationella läkemedelslistan och tjänsten är till för hälso- och sjukvårdspersonal.

Förskrivningskollen är främst tänkt att användas som en reservlösning. I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du som behörig hälso- och sjukvårdspersonal använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Från den 28 november 2021 kan du som är legitimerad förskrivare med SITHS-kort skapa, avsluta och makulera förskrivningar i Förskrivningskollen. Från samma datum kan du som förskriver läkemedel utanför arbetet, har gått i pension eller är mellan anställningar använda Förskrivningskollen för att förskriva läkemedel utanför arbetet.

Det kan du göra när systemet har anpassats till Nationella läkemedelslistans teknik. Den anpassningen ska göras senast den 1 maj 2023.

I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du som är behörig använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Det system som används på din arbetsplats ska vara anpassat till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023.

Du som förskriver läkemedel utanför arbetet, har gått i pension eller är mellan anställningar kan från den 28 november 2021 använda E-hälsomyndighetens webbtjänst Förskrivningskollen för att förskriva läkemedel som ska lämnas ut på apotek.

Du loggar då in med e-legitimationen Freja e-id plus.

Ja, AT-läkare kan logga in med gruppförskrivarkod samt utökad yrkeskod i Förskrivningskollen. SITHS-kort krävs för inloggning, samt att kraven för behörighetsstyrningen är uppfyllda. Du som arbetar med att införa Nationella läkemedelslistan i vårdverksamhet hittar kraven för behörighetsstyrning i handboken för vård- och apotekstjänster

Nej, Förskrivningskollen är kostnadsfri.

Du hittar Förskrivningskollen på E-hälsomyndighetens webbplats.

Ja, Förskrivningskollens manual hittar du på E-hälsomyndighetens webbplats.

Legitimerad vårdpersonal med tillgång till ett SITHS-kort kan logga in i Förskrivningskollen. Du kan vara läkare, sjuksköterska, dietist, barnmorska, tandläkare, tandhygienist eller farmaceut i vården.  AT-läkare och underläkare kan också logga in med SITHS-kort. För inloggning krävs att ditt SITHS-kort har ett medarbetaruppdrag Vård. Du som förskriver läkemedel utanför arbetet, har gått i pension eller är mellan anställningar kan logga in i tjänsten med Freja eID Plus.

Du som har en anställning inom vården behöver e‑legitimationen SITHS e‑id för att logga in. Du som förskriver läkemedel utanför arbetet, har gått i pension eller är mellan anställningar loggar in med Freja eID Plus. Läs mer om hur du gör för att logga in i Förskrivningskollens manual.

En integritetsspärr är en funktion som kan användas av en patient för att dölja uppgifter om en förskrivning eller uthämtade läkemedel för vården. Funktionen finns i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Invånare som saknar möjlighet att använda Läkemedelskollen kan kontakta E-hälsomyndigheten för att begära en integritetsspärr.

En vårdnadshavarspärr är en funktion i Förskrivningskollen. Funktionen kan användas av en förskrivare av läkemedel. En vårdnadshavarspärr döljer uppgifter om en förskrivning eller uthämtade läkemedel för en patients ombud eller vårdnadshavare av sekretesskäl.

Förskrivningskollen ska i första hand användas som en reservlösning. Den kan användas av personal i vården som inte kan se information från registret Nationella läkemedelslistan i sina vårdinformationssystem.

Ja, underläkare kan logga in med gruppförskrivarkod samt utökad yrkeskod i Förskrivningskollen. SITHS-kort krävs för inloggning, samt att kraven för behörighetsstyrningen är uppfyllda. Du som arbetar med att införa Nationella läkemedelslistan i vårdverksamhet hittar kraven för behörighetsstyrning handboken för vård- och apotekstjänster.

Endast läkemedel kan förskrivas via Förskrivningskollen. Sedan tidigare förskrivna  handelsvaror visas i patients lista.

För att logga in i Förskrivningskollen krävs sedan 16 februari 2022 tillitsnivån LOA3. Läs mer om tillitsnivåer för e-legitimering på Diggs webbplats.

En förskrivare utan vårdgivare kan vid fritidsförskrivning använda ett registrerat samtycke om patienten har beviljat ett sådant. 

Om det redan finns ett registrerat samtycke för den valda patienten framgår detta med en ikon vid patientinformationen.

Nej, ett registrerat samtycke är enbart möjligt för person över 18 år.

I Förskrivningskollens användarmanual för fritidsförskrivning kan du läsa om hur ett registrerat samtycke kan inhämtas.