Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Förskrivningskollen är en webbtjänst som visar information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Informationen kommer från Nationella läkemedelslistan och tjänsten är till för hälso- och sjukvårdspersonal.

Förskrivningskollen är främst tänkt att användas som en reservlösning. I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du som behörig hälso- och sjukvårdspersonal använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Du som är legitimerad förskrivare med Siths-kort kan skapa, avsluta och makulera förskrivningar i Förskrivningskollen. Du som förskriver läkemedel utanför arbetet eller har gått i pension kan använda Förskrivningskollen för att förskriva läkemedel utanför arbetet och avsluta samt makulera är möjligt om du har ett registrerat åtkomstsamtycke från patienten.

 

Det kan du göra när systemet har anpassats till Nationella läkemedelslistans teknik. Den anpassningen ska göras senast den 1 december 2025.

I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du som är behörig använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Du som förskriver läkemedel utanför arbetet eller har gått i pension kan använda E-hälsomyndighetens digitala tjänst Förskrivningskollen. Du loggar in med e-legitimationen Freja e-id plus.

Ja, AT-läkare kan logga in med gruppförskrivarkod samt utökad yrkeskod i Förskrivningskollen. SITHS-kort krävs för inloggning, samt att kraven för behörighetsstyrningen är uppfyllda. Du som arbetar med att införa Nationella läkemedelslistan i vårdverksamhet hittar kraven för behörighetsstyrning i handboken för vård- och apotekstjänster

Nej, Förskrivningskollen är kostnadsfri.

Du hittar Förskrivningskollen på E-hälsomyndighetens webbplats.

Ja, Förskrivningskollens manual hittar du på E-hälsomyndighetens webbplats.

Legitimerad vårdpersonal med tillgång till ett SITHS-kort kan logga in i Förskrivningskollen. Du kan vara läkare, sjuksköterska, dietist, barnmorska, tandläkare, tandhygienist eller farmaceut i vården.  AT-läkare och underläkare kan också logga in med SITHS-kort. För inloggning krävs att ditt SITHS-kort har ett medarbetaruppdrag Vård. Du som förskriver läkemedel utanför arbetet eller har gått i pension kan logga in i tjänsten med Freja eID Plus.

Du som har en anställning inom vården behöver e‑legitimationen SITHS eID för att logga in. Du som förskriver läkemedel utanför arbetet eller har gått i pension loggar in med Freja eID Plus. Läs mer om hur du gör för att logga in i Förskrivningskollens manual.

En integritetsspärr är en funktion som en patient kan använda för att dölja uppgifter om en förskrivning eller uthämtade läkemedel för vården. Funktionen finns i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Patient som saknar möjlighet att använda Läkemedelskollen kan kontakta E-hälsomyndigheten för att begära en integritetsspärr.

En vårdnadshavarspärr döljer uppgifter om en förskrivning eller uthämtade läkemedel för en patients ombud eller vårdnadshavare av sekretesskäl. En förskrivare kan välja att sätta en vårdnadshavarspärr på en förskrivning i Förskrivningskollen.

Förskrivningskollen ska i första hand användas som en reservlösning. Den kan användas av personal i vården som inte kan se information från registret Nationella läkemedelslistan i sina vårdinformationssystem.

Ja, underläkare kan logga in med gruppförskrivarkod samt utökad yrkeskod i Förskrivningskollen. SITHS-kort krävs för inloggning, samt att kraven för behörighetsstyrningen är uppfyllda. Du som arbetar med att införa Nationella läkemedelslistan i vårdverksamhet hittar kraven för behörighetsstyrning handboken för vård- och apotekstjänster.

Endast läkemedel kan förskrivas via Förskrivningskollen. Sedan tidigare förskrivna  handelsvaror visas i patients lista.

För att logga in i Förskrivningskollen krävs sedan 16 februari 2022 tillitsnivån LOA3. Läs mer om tillitsnivåer för e-legitimering på Diggs webbplats.

En förskrivare utan vårdgivare kan vid fritidsförskrivning använda ett registrerat samtycke.

Om det redan finns ett registrerat samtycke för den valda patienten framgår detta med en ikon vid patientinformationen.

Nej, ett registrerat samtycke är enbart möjligt för person över 18 år.

I Förskrivningskollens användarmanual för fritidsförskrivning kan du läsa om hur ett registrerat samtycke kan inhämtas.