Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa

Söktjänsten vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.

Sök kunskapsstöd

Kunskapsstöd Beskrivning Utgivare Kategori Senast uppdaterad
AI - Utvecklingsprocessen och data Rapport som beskriver exempel på olika utvecklingsprocesser för AI samt relaterad datahantering E-samverkans­programmet (eSam) Digitala tjänster Verksamhetsutveckling 2024
AI för socialtjänsten Introduktion till AI, stöd och exempel på olika initiativ för att använda AI inom socialtjänsten. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) Digitala tjänster Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2024
Analys och beräkningsverktyg Analysverktyget för att bland annat visa uppföljningsdata och göra jämförelser Myndigheten för digital förvaltning (Digg) Digital infrastruktur Verksamhetsutveckling 2023
Ansvariga om välfärdsteknik En inspirationsfilm om hur välfärdsteknik används och påverkar en verksamhet i Borås. Myndigheten för delaktighet (MFD) Digitala tjänster Verksamhetsutveckling Välfärdsteknik 2020
Användare om välfärdsteknik En inspirationsfilm om hur välfärdsteknik bidrar till ökad självständighet och delaktighet för användare. Myndigheten för delaktighet (MFD) Digital tillgänglighet Digitala tjänster Välfärdsteknik 2020
Användning av molntjänster inom offentlig sektor En undersökning om användning av molntjänster inom offentlig sektor. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Digital infrastruktur Informationssäkerhet 2022
Arbeta med digital teknik Samlingssida som beskriver hur digital teknik kan skapa möjlighet till ökad delaktighet och inkludering. Myndigheten för delaktighet (MFD) Digital tillgänglighet Digitala tjänster Nyttorealisering Verksamhetsutveckling Välfärdsteknik 2021
Att hantera överbelastningsattacker Informationsblad om att hantera överbelastningsattacker. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) Informationssäkerhet 2015
Automatiserad ärendehantering Rapport om vad automatiserad ärendehantering är, vilka nyttor och effekter som kan uppnås. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Nyttorealisering Verksamhetsutveckling 2019
Automatisering av ekonomiskt bistånd En samlingssida med information och erfarenheter från de kommuner som har kommit långt i automatiseringsprocessen av ekonomiskt bistånd. Sveriges kommuner och regioner (SKR) Informationssäkerhet Nyttorealisering Regelverk och juridik Verksamhetsutveckling 2019