Automatiserad ärendehantering

Ärendehantering har blivit allt mer automatisk men potentialen till effektivisering har inte nyttjats fullt ut. Rapporten om automatiserad ärendehantering lämnar rekommendationer kring förberedelsearbetet, organisatoriska förutsättningar, val av processer och att förändringsleda för att realisera nytta.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Nyttorealisering, Verksamhetsutveckling
Taggar Automatisering, Förändringsledning, Nytta
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/automatiseradarendehantering.64642.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.