Om fullmakter för apoteksärenden

Om du vill hämta ut läkemedel åt någon annan, eller att någon annan ska hämta ut läkemedel åt dig behöver du registrera en fullmakt för apoteksärenden.

Registrera eller komplettera fullmakt digitalt

Du kan enkelt registrera en fullmakt till en annan privatperson digitalt genom att logga in med e-legitimation i Läkemedelskollen. Där kan du också komplettera en fullmakt med ditt samtycke. Nya fullmakter behöver kompletteras inom sju dagar. Du kan även besöka ett apotek för att lämna ditt samtycke. Tag med legitimation. 

En fullmakt gäller i som längst fyra år

Du kan enkelt skapa en ny fullmakt när den gamla är på väg att bli ogiltig om du även i fortsättningen vill ha hjälp att utföra dina apoteksärenden. För att skapa en ny fullmakt måste du först avsluta den befintliga fullmakten. Kom ihåg att ombudet behöver samtycka till personuppgiftsbehandlingen inom sju dagar. 

Komplettera fullmakt med ditt samtycke inom sju dagar

Du som är ombud behöver samtycka till att E‑hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter. Detta ska du göra inom sju dagar efter att fullmakten skapades. 

Behandling av personuppgifter

Om du är fullmaktsgivare, ombud eller vårdpersonal behandlar E‑hälsomyndigheten dina personuppgifter. Läs mer under "Relaterad information" om hur vi behandlar personuppgifter för privatpersoner.