Mer om fullmakter för apoteksärenden

Som privatperson kan du ge en annan privatperson eller en vård- och omsorgsenhet fullmakt för apoteksärenden. På den här sidan kan både du som är fullmaktsgivare och du som är ombud läsa om hur fullmakter för apoteksärenden fungerar.

Du kan ge andra rätt att hämta ut dina eller dina barns läkemedel på apotek genom att ge en fullmakt. Du kan ge en fullmakt för apoteksärenden antingen till en annan privatperson eller till en vårdenhet. Den som ger fullmakten kallas för fullmaktsgivare, och den som får fullmakten kallas för ombud.

En fullmakt från privatperson till privatperson kan skapas digitalt, till exempel via Läkemedelskollen eller via ett e-handelsapotek. Du kan också lämna in en blankett på ett apotek. Övriga fullmakter för apoteksärenden kan bara skapas via blankett.

En fullmakt  från privatperson till privatperson kan användas på alla apotek i Sverige, inklusive e-handelsapotek.

En fullmakt för apoteksärenden avslutas om

 • giltighetstiden går ut
 • fullmaktsgivaren eller ombudet väljer att avsluta fullmakten
 • fullmaktsgivaren eller ombudet återkallar sitt samtycke till att E‑hälsomyndigheten behandlar deras personuppgifter
 • fullmaktsgivaren eller ombudet får skyddade personuppgifter
 • fullmaktsgivaren eller ombudet avlider.

Gör så här om din fullmakt inte längre är giltig

Från och med den 1 juni 2020 är fullmakten giltig i som längst fyra år.

Om fullmakten var registrerad före den 1 juni 2020 behövde ombudet lämna sitt samtycke senast den 31 januari 2021, annars går fullmakten inte längre att använda.

 • Om en fullmakt inte längre är giltig är det enkelt att registrera en ny fullmakt till en annan privatperson. Det sker digitalt genom att logga in med e-legitimation i Läkemedelskollen. Du kan också logga in på 1177.se och välja läkemedelstjänster för att registrera en ny fullmakt.
 • Det går även att använda en blankett för att skapa en ny fullmakt. Blanketten kan lämnas in på valfritt apotek. Apoteket ser då till att fullmakten (inklusive samtycken) blir registrerad i det digitala fullmaktsregistret.
 • Möjligheten att hämta ut läkemedel åt en annan person genom att ta med den egna och den andra personens giltiga legitimation till apoteket, finns även fortsättningsvis kvar.

Ge fullmakt för apoteksärenden

När du registrerar en fullmakt för apoteksärenden ger du ombudet rätt att göra följande:

 • beställa och hämta ut läkemedel och andra varor som du fått på recept
 • hämta en översikt över dina aktiva recept
 • ta del av ditt aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen.

Du kan när som helst välja att avsluta fullmakten eller återkalla samtycket till E‑hälsomyndighetens behandling av personuppgifter.

För att vara fullmaktsgivare behöver du uppfylla följande villkor:

 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du är 18 år eller äldre.
 • Du har inte skyddade personuppgifter.
 • Du har legitimation.

Hämta ut läkemedel åt någon annan

För att utföra någon annans apoteksärenden måste du bli ombud. Som ombud har du rätt att göra följande:

 • beställa och hämta ut fullmaktsgivarens läkemedel och andra varor som hen fått på recept
 • hämta en översikt över fullmaktsgivarens aktiva recept
 • ta del av fullmaktsgivarens aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen.

Kom ihåg att ta med din legitimation när du ska hämta ut fullmaktsgivarens läkemedel på apotek. Du behöver också ta med legitimation om du ska lämna ditt samtycke till E‑hälsomyndighetens behandling av dina personuppgifter på ett apotek. 

Du kan när som helst välja att avsluta en fullmakt eller återkalla samtycket.

För att vara ombud behöver du uppfylla följande villkor:

 • du är folkbokförd i Sverige
 • du är 18 år eller äldre
 • du har inte skyddade personuppgifter
 • du har legitimation.

Komplettera fullmakt inom sju dagar

Du som är ombud och fått en fullmakt som är registrerad digitalt måste lämna ditt samtycke inom sju dagar till att E‑hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter. 

Samtycket lämnar du genom att logga in med e-legitimation på tjänsten Läkemedelskollen. Du kan också logga in på 1177.se, välja läkemedelstjänster och lämna ditt samtycke där.

Du kan även besöka ett apotek för att lämna ditt samtycke. Tag med legitimation.

Att du som är ombud ska lämna ditt samtycke hänger samman med de nya regler för fullmakter för apoteksärenden som kom den 1 juni 2020.

Avsluta fullmakt

Du kan avsluta en fullmakt för apoteksärenden digitalt, till exempel genom Läkemedelskollen eller ett apoteks webbplats, eller genom att kontakta personal på ett apotek. En fullmakt som är avslutad innan den 1 juni 2020 sparas i 15 månader av spårbarhet- och säkerhetsskäl innan den tas bort, men personen som var ditt ombud får inte längre utföra dina apoteksärenden.  En fullmakt som är avslutad efter den 1 juni 2020 gallras 12 månader efter avslutsdatum.

Återkalla samtycke

Du kan återkalla samtycket till E‑hälsomyndighetens behandling av personuppgifter, antingen digitalt eller på ett fysiskt apotek. Då avslutas fullmakten.