Blanketter för att ge fullmakt

Ge en privatperson rätt att sköta dina apoteksärenden

Du kan ge en annan privatperson rätt att hämta ut dina läkemedel genom att logga in med e-legitimation i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. I Läkemedelskollen kan du också komplettera med ditt samtycke om du ska hämta ut läkemedel åt någon annan. Det går också bra att fylla i blanketten nedan och lämna in den på närmaste apotek.

Fullmakt till privatperson 

Ge en privatperson rätt att sköta ditt barns apoteksärenden

Blankett för dig som vill ge en annan privatperson fullmakt att sköta ditt barns apoteksärenden.

Fullmakt vårdnadshavare till barn 

Ge en vårdenhet rätt att uträtta dina apoteksärenden

Blankett för dig som vill ge en vårdenhet fullmakt att sköta dina apoteksärenden.

Ge fullmakt till vårdenhet 

Ge en vårdenhet rätt att uträtta ditt barns apoteksärenden

Blankett för dig som vill ge en vårdenhet fullmakt att sköta ditt barns apoteksärenden.

Ge anställd vid vårdenhet fullmakt för barn