Handbok för vård- och apotekstjänster

Handboken innehåller teknisk och verksamhetsnära information om de tjänster som E-hälsomyndigheten tillhandahåller för att våra vård- och apotekstjänster ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt.

Vem riktar sig handboken till?

Handboken riktar sig till aktörer som utvecklar, testar, kravställer eller beställer system som ska integreras med E-hälsomyndighetens tjänster. Via systemen får behöriga användare inom vård och apotek, samt invånare, åtkomst till uppgifter i myndighetens register.

Två versionspaket

E-hälsomyndigheten har två aktuella versioner av tjänsteplattformen i produktion. Nuvarande versionspaket i drift är 17.1 och 21. Dessa beskrivs i olika handböcker.

Versionspaket 21

För utveckling mot, och anpassning till, versionspaket 21. Här finns bland annat tjänstegränssnitten för Nationella läkemedelslistan (FHIR). 

Versionspaket 17.1

För anpassningar till versionspaket 17.1.