Handbok för vård- och apotekstjänster

Handboken samlar den information som behövs för att våra vård- och apotekstjänster ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt. Handboken samlar teknisk och verksamhetsnära information om de tjänster som E-hälsomyndigheten tillhandahåller för att möjliggöra hantering av elektroniska förskrivningar i Sverige.

Vem riktar sig handboken till?

Handboken riktar sig till aktörer som utvecklar, testar, kravställer eller beställer system som integrerar med E-hälsomyndighetens tjänster. Via systemen får behöriga användare inom vård och apotek, samt invånare, åtkomst till uppgifter i myndighetens register.

Två versionspaket

E-hälsomyndigheten har två aktuella versioner av tjänsteplattformen i produktion. Nuvarande versionspaket i drift är 17.1 och 21. Dessa beskrivs i olika handböcker.

Vilken handbok ska jag välja?

Versionspaket 21

För utveckling mot, och anpassning till, versionspaket 21 använder du E-hälsomyndighetens nya handbok.

De nya tjänstegränssnitten för Nationella läkemedelslistan (FHIR) finns tillgängliga i denna handbok. Den nya handboken är öppen för alla, och du behöver inte något konto för att använda den.

Versionspaket 17.1

För anpassningar till versionspaket 17.1 använder du E-hälsomyndighetens gamla handbok.

Denna handbok är tillgänglig via en generell inloggning.

Användarnamn: ehint\sp-extern.handbok
Lösenord: Handbok17!