Rapportera försäljning – detaljhandel

Här kan du som är detaljhandlare läsa mer om hur du rapporterar in försäljningsdata av receptfria läkemedel.

Börja rapportera 

Enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som har anmält försäljning av vissa receptfria läkemedel hos Läkemedelsverket rapportera in uppgifter om de läkemedel som sålts. Inrapportering ska ske per månad men kan rapporteras in månads- eller kvartalsvis.

Rapportera via webbformulär

Du identifierar dig med person/organisationsnummer och GLN-kod och anger försäljningsuppgifter i formuläret. Följ anvisningarna.

Rapportera via fil

Du identifierar dig med organisationsnummer och ange den e-postadress dit kvittensen ska skickas. Du laddar upp din fil med försäljningsuppgifterna. Se hjälpdokument för information om hur filen ska se ut. När filen är validerad får du ett kvittensmejl till din e-postadress. Om något är fel kommer vi ange det i vårt svar.